Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
BENDROJO DEPARTAMENTO 
RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS 
DOKUMENTŲ TVARKYTOJAS  


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: