Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
SLAPTUMO SKYRIAUS
VEDĖJAS


Siekdamas įgyvendinti skyriui teisės aktais pavestus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: