Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
SLAPTUMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:   

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: