Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
SLAPTUMO SKYRIAUS
SPECIALISTAS  


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: