Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
VEIKLOS PANAVIMO IR ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VEDĖJAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:   

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: