Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
VEIKLOS PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS  


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: