Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
ARCHYVŲ SKYRIAUS
VEDĖJAS

 
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: