Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: