Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: