Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

-    rengia, tvirtina, registruoja mokėjimo paraiškas ir pateikia jas Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui (toliau – valstybės iždui);
-    valstybės biudžeto lėšų, gautų į ministerijos sąskaitą banke, judėjimą registruoja Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos bendrajame žurnale;
 -    pasibaigus finansiniams metams, uždaro Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje valstybės biudžeto išlaidų sąskaitas;
-    teikia valstybės iždui duomenis apie naujus tiekėjus;

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: