Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
EKONOMIKOS IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: