Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS
DUOMENŲ BAZIŲ ADMINISTRATORIUS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: