Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
TEISĖS DEPARTAMENTO 
TEISĖKŪROS IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS
TEISININKAS  


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: