Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS
DOKUMENTŲ TVARKYTOJAS  


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: