Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
EKONOMIKOS IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS
PARAMOS ADMINISTRAVIMO SPECIALISTAS   


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: