BDAR
gdpr

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras

       Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras
           Žygimantų g. 8, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 271 71 15, faks. (8 5) 262 67 54, el. p. ligonine(eta)vrm.lt
           Kodas 300520299

 

 


Išsami informacija dėl pacientų lankymo pateikiama 2021 m. liepos 2 dienos LR VRM Medicinos centro direktoriaus įsakyme Nr. 124 "Dėl LR VRM Medicinos centro stacionaro skyriuose gydomų pacientų lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Registracija pas gydytojus: 

Medicinos centro skyrių registratūrų kontaktai: 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyrius

8 5 271 85 50

8 5 271 85 05

Registracija internetu:

Konsultacijų skyrius

8 5 271 70 28

Registracija internetu:

Centrinė medicinos ekspertizės komisija

8 5 271 82 43

8 5 271 70 52

 

STACIONARAS

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius

 

8 5 271 70 01

 

Trakų filialas

8 528 55 598

 

Kauno odontologijos kabinetas

8 37 30 37 18

8 37 30 37 02

 

 

Pagrindiniai Medicinos centro veiklos tikslai:

1) gerinti ir nuolatos palaikyti tokią vidaus reikalų ir kitose statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų (toliau – pareigūnai) sveikatos būklę, kuri atitiktų jiems pavestoms funkcijoms vykdyti keliamus reikalavimus;

2) užtikrinti ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pareigūnams, buvusiems pareigūnams (pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjams), kitiems teisės aktuose nustatytiems asmenims;

3) užtikrinti medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos paslaugų teikimą pareigūnams ir kitiems teisės aktuose nustatytiems asmenims;

4) užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų, pareigūnams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (specializuotosios medicininės ekspertizės, Vidaus tarnybos statuto 51 straipsnyje nustatytos medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos paslaugos, neapmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėja yra Vidaus reikalų ministerija, papildomai per programas remiamos iš valstybės biudžeto lėšų) (toliau – Asmens sveikatos priežiūros paslaugos), teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, vystymo koordinavimą, metodinės pagalbos teikimą.

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medicinos centro vidaus tvarkos taisyklės 

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainynas 2020 m.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno papildymas 2021-04-06

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno papildymas 2021-09-23

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno papildymas 2021-10-08

Įstaigos akreditavimo pažymėjimas

LR VRM Medicinos centro pacientų laukimo eilės 2022 metų sausio mėn. 

LR VRM Medicinos centro Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrių pacientų laukimo eilės 2020 metų kovo mėn. 

LR VRM Medicinos centro direktoriaus įsakymas dėl  informacijos apie pažeidimus dėl LR VRM MC teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

Kaip mus rasti? 

Sekite mus 

Kviečiame apsilankyti ir pajusti gydymo naudą sveikatai.
Visuomet laukiame Jūsų!