Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 4R-44 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 4R-123 „Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4R-44 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 ir 3 priedų pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2018 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-30 „Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4R-44 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 priedo papildymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2018 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-31 „Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4R-44 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1, 2 ir 3 priedų pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 4R-99 „Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4R-44 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 ir 3 priedų pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 4R-104 „Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4R-44 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1, 2 ir 3 priedų pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2019 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 4R-24 „Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4R-44 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2019 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-44 "Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4R-44 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 priedo pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 4R-82 "Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4R-44 "Dėl Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo papildymo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 4R-106 "Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 D. įsakymo Nr. 4R-44 "Dėl Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 3 priedo papildymo ir pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 4R-03 "Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 D. įsakymo Nr. 4R-44 "Dėl Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1, 2 ir 3 priedų pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 4R-21 "Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 D. įsakymo Nr. 4R-44 "Dėl Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1, 2 ir 3 priedų pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus 2020 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 4R-58 "Dėl Medicinos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 2 D. įsakymo Nr. 4R-44 "Dėl Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2 priedo papildymo"

 

 

Medicinos centro darbuotojų darbo užmokestis 2016 m. - 2019 m.

Medicinos centro darbuotojų ir jų vidutinio darbo užmokesčio 2020 m. I ketvirčio ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-29