Europos Sąjungos projektai

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras kartu su Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ ir su sveikatos priežiūros institucija "Gardino universitetine klinika" įgyvendina Projektą „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“. Projekto Nr. ENI-LLB-1-052. Projektas finansuojamas Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos (1.1 prioritetas „Gerinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms“) lėšomis. Bendra projekto vertė 949 492,46 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia 2019 m. balandžio 25 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 24 mėnesiai. 

Projekto tikslas – sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp institucijų siekiant padidinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą įvairioms grupėms - buvusiems pareigūnams, vyresniems žmonėms. Įvykdžius projektą, bus pagerintos sąlygos pacientams visose projekte dalyvaujančiose institucijose, regione pagerės sveikatos priežiūros pasalugų prieinamumas ir bus pristatytos naujos socialinės paslaugos. 

2014-2020 m. Europos kaimynstės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekto partneris Baltarusijos Respublikoje Gardino universitetinė klinika skelbia viešą atvirą konkursą

Organizacija

Sveikatos priežiūros institucija “Gardino universitetinė klinika”

Pašto kodas, adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas

Baltarusijos Respublika, 230023, Gardinas, Bulvaras Lenin Komsomol, 52. tel. + 375-152-41-41-14, faks. + 375-152-43-62-30, el. paštas: zakupki_gokb@mail.ru

Viešojo pirkimo procedūra

Tarptautinis atviras konkursas

Procedūros pradžia

2020.02.11

Paklausimų dėl pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimo perkančiajai organizacijai teikimo galutinis terminas

2020.02.27

Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų sąlygų paaiškinimus teikia iki

2020.03.08

Pasiūlymo pateikimo terminas

2020.03.19 14-00

Susipažinimo su pirkimo pasiūlymais data ir laikas

2020.03.19 15-00

Pranešimas apie pirkimo nugalėtoją

2020.04.17

Sutarties pasirašymo data

 

Daugiau informacijos ir pirkimo dokumentacija:

http://gocb.by/news/archive/2020/01/priglashaem-vas-k-uchastiu.html
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76429-2020:TEXT:EN:HTML

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-19