Centrinė medicinos ekspertizės komisija

Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 700–1500 val.

 

Registratūra

8 5 271 88 01

Pirmininkas

Tadas Daugėla

8 5 271 71 14

Sekretorė

Vida Birutė Marcinkevičienė

8 5 271 70 56

Vyresn. slaugytoja

Danguolė Veličkienė

8 5 271 82 43

SVARBI INFORMACIJA: 

DĖL CMEK VEIKLOS ATNAUJINIMO
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (toliau – Medicinos centras) informuoja, kad nuo 2020 m. gegužės 11 d. atnaujinama Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisijos (toliau – CMEK) veikla.

Siekiant užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui, informuojame apie priėmimo į tvarką:

  1. Į CMEK patalpas asmenys įeina pro pastato galinį įėjimą. Prie įėjimo bus matuojama kūno temperatūra. Į CMEK patalpas bus įleidžiami tik tie asmenys, kurių kūno temperatūra bus mažesnė nei 37°C ir nebus akivaizdžių kvėpavimo takų infekcijos požymių.
  2. Asmenys, atvykę į CMEK patalpas, privalo dezinfekuoti rankas dezinfektantu, esančiu prie įėjimo CMEK patalpas, dėvėti veido kaukę, o ją nusiimti gali tik paprašius medicinos darbuotojui.
  3. CMEK registratūroje asmenys turi užpildyti „Paciento patvirtinimo nesant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikos“ formą.
  4. Prie gydytojo eksperto kabineto durų gali laukti ne daugiau kaip 1 asmuo. Turi būti laikomasi saugaus 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, o kai atstumo išlaikyti negalima, kontakto laikas turėtų būti trumpesnis nei 15 min.
  5. Asmenys į gydytojo eksperto arba psichologo kabinetą gali įeiti tik kviečiami arba kai virš durų užsidega švieslentė „Laisva“.
  6. Laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai atliekami pagal išankstinį užrašymą, konkrečiu paskirtu laiku. Pasibaigus tai dienai skirtiems laikams, asmuo įrašomas į eilę, arba paskirtus tyrimus gali atlikti pagal gyvenamąją vietą ir rezultatus atsiųsti į CMEK paštu (Žygimantų g. 8, LT-01102 Vilnius) arba el. paštu (cmek@vrm.lt).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPECIALIZUOTOSIOS MEDICININĖS EKSPERTIZĖS TVARKA

 

Specializuotoji medicininė ekspertizė (toliau – SME) yra skirta naujai priimamų asmenų, pareigūnų, buvusių pareigūnų, pretendentų į prokurorus, prokurorų sveikatos būklei įvertinti.

 

SME atliekama vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-21):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB173DAC99C8/asr

 

2. Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvadu (toliau – Sąvadas), patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-05):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9C347611A274/utNZItNqoR

 

Atvykstant į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CMEK) būtina iš anksto užsiregistruoti internetu (gali registruoti ir personalo tarnyba) adresu https://cmek.vrm.lt. Registruojantis sistemoje bus matoma laisvų dienų datos ir vietų skaičius.

Į CMEK siūlome atvykti kuo anksčiau (registratūra pradeda dirbti 700 val.), kad ekspertizė būtų atlikta per vieną dieną. Sveikatos patikrinimo metu bus atliekamas psichologinis ištyrimas, turėsite apsilankyti pas 9 gydytojus, o esant reikalui, gali būti skirti papildomi tyrimai.

Iš anksto į SME užregistruotas asmuo paskirtą dieną turi atvykti į CMEK tarp 700–800 val. į registratūrą (314 kab.).

 

Tiriamuosius lydintys asmenys į CMEK neįleidžiami!

 

 Informuojame, kad su savimi būtina turėti rašymo priemonę.

 

Pareigūnai, turintys nedarbingumo pažymėjimą, gali būti priimami be išankstinės registracijos rytais tarp 700–1000 val.

Internetinėje sistemoje personalo tarnybos bei pats asmuo gali sužinoti SME rezultatą (tinkamas, netinkamas, nebaigta). SME rezultatą sužinosite tik turėdami tiriamojo asmens kodą bei CMEK registracijos numerį, kuris suteikiamas CMEK registratūroje kiekvienam asmeniškai.

Jeigu nustatytu laiku negalite atvykti į CMEK, prieš vieną ar dvi dienas internetinėje sistemoje pakeiskite atvykimo datą. Jei tokios galimybės neturite, informuokite CMEK registratūrą (tel. 8 5 271 88 01).

 

ANALIZĖS
CMEK analizė dėl pareigūnų regėjimo

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-17