Trakų filialas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

MEDICINOS CENTRO TRAKŲ FILIALAS

Įstaigos kodas 304294997
Karaimų g. 73 A, LT-21104 Trakai

Registratūra
Tel. (8 528) 55598, žinybinis 6 8 296
El. paštas reabilitacija@vrm.lt

Filialo vedėja  Nijolė Onutė Valančienė
Tel. (8 528) 55696, žinybinis 6 8 290
Mob. tel. 8 687 29416
El. paštas nijole.valanciene@vrm.lt

Vyriausioji slaugytoja Milda Dubinskienė 
Tel. (8 528) 55690, žinybinis 6 8 292

Administratorė Birutė Maldaikienė 

Tel. (8 528) 51285, žinybinis 6 8 295

El. paštas birute.maldaikiene@vrm.lt 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja 105 kab.

Renata Bogdzevič Gžibovska

Tel. (8 528) 55596, žinybinis 6 8 293

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja 210 kab.

Margarita Noreikienė

Tel. (8 528) 55598, žinybinis 6 8 291

 

Pagrindinis Medicinos centro Trakų filialo tikslas – medicininės reabilitacijos ir psichoterapijos priemonėmis atstatyti dėl ligų, traumų, kitų sveikatos sutrikimų arba dėl tarnyboje patirto ypatingo streso pažeistų statutinių valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų tinkamumą tolesnei tarnybai.

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai į Trakų medicininės reabilitacijos centrą nukreipiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Apie reabilitacijos reikalingumą sprendžia gydantis gydytojas, kuris remiasi fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis, įvertina, kokia yra paciento sveikatos būklė, ligos sunkumo laipsnis.

Kokia reabilitacinio gydymo rūšis bus pasirinkta, kokia bus gydymo trukmė, priklauso nuo paciento būklės ir ligos sunkumo.

  


ATVYKSTANTYS Į TRAKŲ FILIALĄ VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAI PRIVALO TURĖTI :

 1. Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurį užpildo šeimos gydytojas arba gydantis gydytojas specialistas.
 2. Tarnybinį ar pensininko pažymėjimą.
 3. Elektroninį nedarbingumo pažymėjimą medicininės reabilitacijos laikotarpiu tęsia Centro gydytojas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-275 „Dėl pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos funkcionavimo metodinių praktinių rekomendacijų valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurios teiks socialinės ir medicininės pagalbos priemonėse numatytas medicinines ir socialines paslaugas, patvirtinimo“, pareigūnai, išleidžiami į pensiją, turi puikią galimybę pasinaudoti Trakų filiale teikiamomis medicininės reabilitacijos paslaugomis. Trakų filialo specialistai pasiruošę suteikti Jums reikalingą informaciją apie Jūsų sveikatą, paskirti procedūras, atsižvelgdami į sveikatos būklę bei pageidavimus.

Pareigūnas, pareiškęs norą dalyvauti minėtoje programoje ir nusprendęs atvykti į Medicinos centro Trakų filialą, privalo turėti:

 1. Tarnybinį ar pensininko pažymėjimą.
 2. Siuntimą / išrašą – forma Nr. 027/a.
 3. Formą „Išeinančio į pensiją ar išleidžiamo į atsargą pareigūno ir kario individualus planas“.
 4. Sportinę aprangą.
 5. Maudymosi aprangą, šlepetes.

Medicininės reabilitacijos trukmė filiale 10–14 kalendorinių dienų, procedūros teikiamos 6 dienas per savaitę.

Pareigūnams ir išeinantiems į pensiją procedūros pagal FMR gydytojo paskyrimus Trakų filiale teikiamos nemokamai.

Informacija teikiama telefonais:

 • Budinti slaugytoja tel. (8 528) 55 598, žin. tel. 6 8 296
 • Vyresnioji slaugytoja žin. tel. 6 8 292
 • Filialo vedėja tel. (8 528) 55 696, žin. tel. 6 8 290

 

Lietuvos Respublikos gyventojams, turintiems Sveikatos priežiūros įstaigos siuntimą (forma Nr. 027/a) ir teritorinių ligonių kasų pažymą, Trakų medicininės reabilitacijos centras teikia suaugusiųjų antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos II, pakartotinės reabilitacijos, ambulatorinės reabilitacijos I ir II paslaugas pacientams, sergantiems:

1. Stacionarinė medicininė reabilitacija II:

 • judamojo atramos aparato pažeidimai.

2. Ambulatorinė reabilitacija I ir II:

 • kvėpavimo sistemos ligos,
 • judamojo atramos aparato ligos,
 • nervų sistemos ligos.

ATVYKSTANT Į STACIONARINĘ REABILITACIJĄ II AR AMBULATORINĘ REABILITACIJĄ I IR II YRA BŪTINI ŠIE DOKUMENTAI:

 1. Galiojanti pažyma, išduota teritorinėje ligonių kasoje, suteikianti teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją.
 2. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurį užpildo šeimos gydytojas arba gydantis gydytojas specialistas.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 4. Pensininko, neįgalumo arba darbo biržos pažymėjimas.

Trakų filiale teikiamos ir mokamos medicininės reabilitacijos paslaugos.
Norėdami būti sveikesni, darbingesni, atvykite gydytis į Trakų filialą!

 


                                     

 

DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-19