BDAR
gdpr

Europos Sąjungos projektai

Projektas "Infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimui, modernizavimas LR VRM Medicinos centre"

 

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras vykdo projektą "Infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimui, modernizavimas LR VRM Medicinos centre". Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 

Šiuo projektu bus siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto metu bus įsigyta nauja medicininė įranga, kuri bus skirta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimui, taip pat perkama įranga siekiama pagerinti teikiamas paslaugas specialiųjų poreikių turintiems pacientams. Projekto metu bus pagerinta įstaigos infrastruktūra, kuri bus skirta tikslinėms grupėms, bei paslaugų šioms grupėms  teikimui. Taip pat projekto metu įstaigos infrastruktūra bus pritaikyta specialiesiems neįgaliųjų poreikiams - perkamas naujas liftas. Atnaujinta medicininė įranga pagerins sveikatos priežiūros paslaugas įvairioms amžiaus grupėms, įskaitant vaikus, vidutinio amžiaus pacientus, senjorus. Siekiant aktyvinanti e. sveikatos sistemos naudojimą, duomenų tvarkymą elektroniniu būdu, bus įsigyta nauja įranga, skirta kompiuterinių gydytojų darbo vietų atnaujinimui. 

♦ ♦ ♦

Projektas „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“

 

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras kartu su Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ ir su sveikatos priežiūros institucija "Gardino universitetine klinika" įgyvendina Projektą „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“. Projekto Nr. ENI-LLB-1-052. Projektas finansuojamas Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos (1.1 prioritetas „Gerinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms“) lėšomis. Bendra projekto vertė 949 492,46 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia 2019 m. balandžio 25 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 24 mėnesiai. 

Projekto tikslas – sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp institucijų siekiant padidinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą įvairioms grupėms - buvusiems pareigūnams, vyresniems žmonėms. Įvykdžius projektą, bus pagerintos sąlygos pacientams visose projekte dalyvaujančiose institucijose, regione pagerės sveikatos priežiūros pasalugų prieinamumas ir bus pristatytos naujos socialinės paslaugos. 

 

Siekiant įgyvendinti Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“ tikslus, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre įrengta medicininė technika:

   

   

2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa 

VRM Medicinos centro ir VŠĮ Bendrystės ir socialinių įnovacijų centro organizuojami mokymai (Projektas „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“ Nr. ENI-LLB-1-052, finansuojamas 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis):

Šį, tokį neeilinį, pavasarį kviečiame Jus išbandyti ką nors naujo, pavyzdžiui - gyventi sveikiau.

 Puikūs lektoriai padės Jums tai daryti internetu.  Kvietimu dalinkitės su savo artimaisiais, draugais, bendradarbiais.

 https://vimeo.com/channels/SveikosGyvensenosMokymai

Jei norite kiekvieną savaitę gauti nuorodas į naujus video bei pakvietimus į grupines konsultacijas su lektoriais, ar asmeniškai jiems užduoti savo klausimus siųskite žodį NORIU adresu [email protected]

Iškilus klausimams maloniai kviečiame skambinti tel. 8 652 69680

 

Projekto partnerių "Gardino universitetinės klinikos" informacija:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-14