BDAR
gdpr

Centrinė medicinos ekspertizės komisija

Darbo laikas pirmadieniais–penktadieniais 700–1500 val.

 

Registratūra

8 5 271 88 01

Pirmininkas

Tadas Daugėla

8 5 271 71 14

Sekretorė

Vida Birutė Marcinkevičienė

8 5 271 70 56

Vyresn. slaugytoja

Jovita Davidovičienė

8 5 271 70 87

SVARBI INFORMACIJA: 

DĖL CMEK VEIKLOS ATNAUJINIMO
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (toliau – Medicinos centras) informuoja, kad nuo 2020 m. gegužės 11 d. atnaujinama Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisijos (toliau – CMEK) veikla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPECIALIZUOTOSIOS MEDICININĖS EKSPERTIZĖS TVARKA

 

Specializuotoji medicininė ekspertizė (toliau – SME) yra skirta naujai priimamų asmenų, pareigūnų, buvusių pareigūnų, pretendentų į prokurorus, prokurorų sveikatos būklei įvertinti.

 

SME atliekama vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-21):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB173DAC99C8/asr

 

2. Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvadu (toliau – Sąvadas), patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-05):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9C347611A274/utNZItNqoR

 

Atvykstant į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (toliau – CMEK) būtina iš anksto užsiregistruoti internetu (gali registruoti ir personalo tarnyba) adresu https://cmek.vrm.lt. Registruojantis sistemoje bus matoma laisvų dienų datos ir vietų skaičius.

Į CMEK siūlome atvykti kuo anksčiau (registratūra pradeda dirbti 700 val.), kad ekspertizė būtų atlikta per vieną dieną. Sveikatos patikrinimo metu bus atliekamas psichologinis ištyrimas, turėsite apsilankyti pas 9 gydytojus, o esant reikalui, gali būti skirti papildomi tyrimai.

Iš anksto į SME užregistruotas asmuo paskirtą dieną turi atvykti į CMEK tarp 700–800 val. į registratūrą (314 kab.).

 

Tiriamuosius lydintys asmenys į CMEK neįleidžiami!

 

 Informuojame, kad su savimi būtina turėti rašymo priemonę.

 

Pareigūnai, turintys nedarbingumo pažymėjimą, gali būti priimami be išankstinės registracijos rytais tarp 700–1000 val.

Internetinėje sistemoje personalo tarnybos bei pats asmuo gali sužinoti SME rezultatą (tinkamas, netinkamas, nebaigta). SME rezultatą sužinosite tik turėdami tiriamojo asmens kodą bei CMEK registracijos numerį, kuris suteikiamas CMEK registratūroje kiekvienam asmeniškai.

Jeigu nustatytu laiku negalite atvykti į CMEK, prieš vieną ar dvi dienas internetinėje sistemoje pakeiskite atvykimo datą. Jei tokios galimybės neturite, informuokite CMEK registratūrą (tel. 8 5 271 88 01).

 

ANALIZĖS
CMEK analizė dėl pareigūnų regėjimo

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-14