BDAR
gdpr

Pareigūnai

I. Pareigūnai, atvykstantys į CMEK, turi pateikti šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus:

 

1. Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba). Siuntimas pareigūnui ar kursantui galioja 60 kalendorinių dienų.

2. Galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą arba vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas.

3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a).

4. Paskutinių 10 metų laikotarpio arba laikotarpio nuo paskutinės CMEK atliktos ekspertizės asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją iš pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Pastaba. Jeigu Jums buvo atlikta operacijų ar turėjote traumų, su savimi turėkite apie tai liudijančių dokumentų kopijas. Jei buvote siųstas konsultuotis pas aukštesnio lygio gydytojus specialistus, su savimi turėkite gydytojų specialistų atsakymų kopijas.

5. Kompensuojamų vaistų pasą (jeigu toks yra išduotas).

6. Psichikos sveikatos centro išduotas pažymą (forma Nr. 046/a), kad dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmuo nėra jame įregistruotas arba medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (forma Nr. 027/a) apie gautas psichikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pažymos išduodamos Jūsų pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre).

Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:

7. Kraujo tyrimą hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai).

8. Šlapimo tyrimą analizatoriumi.

9. Biocheminius kraujo tyrimus:

  • gliukozės kiekį kraujyje,
  • eritrocitų nusėdimo greičio tyrimą (ENG),
  • alanininę transaminazę (GPT/ALT),
  • asparagininę transaminazę (GOT/AST), bendrą bilirubiną (BIL-T).

10. Dvylikos standartinių derivacijų elektrokardiogramą ramybėje.

11. Krūtinės ląstos apžvalginę rentgenogramą.

12. Tepinėlį iš gimdos kaklelio bei šlaplės dėl gonorėjos.

13. Bendrojo cholesterolio kraujyje tyrimą (asmenims nuo 40 m. ir esant lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių).

Pastaba. Vertinami ne seniau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki ekspertizės pirmos dienos atlikti laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai ir ne seniau kaip prieš 1 (vienus) metus atlikta krūtinės ląstos apžvalginė rentgenograma.

Pareigūnui nepristačius išvardytų tyrimų, jie atliekami Medicinos centre nemokamai.

 

Gydytojas ekspertas gali paskirti kitus papildomus laboratorinius ir / ar funkcinės diagnostikos tyrimus tais atvejais, kai be nurodytų tyrimų rezultatų įvertinimo negalima priimti ekspertinio sprendimo arba jeigu šie tyrimai būtini norint įvertinti pareigūno tinkamumą tarnybai pagal profesinės rizikos veiksnius.

 

 

II. Pareigūno, kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo mastui nustatyti privaloma pateikti

šiuos dokumentus:

 

1. Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba). Siuntimas pareigūnui ar kursantui galioja 60 kalendorinių dienų.

2. Tarnybinio patikrinimo išvados, surašytos įsakymo Nr. 1V-138 nustatyta tvarka, patvirtinta kopija.

Pastaba. Nesant tarnybinio patikrinimo išvados kopijos arba jei tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra pateikti visi privalomi duomenys, ekspertizė nepradedama.

3. Galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą arba vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas.

4. Medicininės dokumentacijos apie patirtą sveikatos sutrikdymą kopijas.

5. Jeigu pareigūnas ar kursantas siunčiamas ekspertizei dėl sveikatos sutrikdymo sunkumo mastui nustatyti, esant įtarimų, kad pareigūnas ar kursantas galėjo susirgti sunkia užkrečiamąja liga, tai siuntimas pareigūnui ar kursantui išduodamas nedelsiant. Prie siuntimo turi būti pridėtas vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytas tarnybinis pranešimas, kad pradėtas tarnybinis patikrinimas, su paaiškinimais apie galimas pareigūno ar kursanto infekavimo aplinkybes įvykio metu.

 

III. Pareigūnai, išleidžiami į pensiją ir atvykstantys į CMEK medicininės reabilitacijos poreikiui nustatyti, turi pateikti šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus:

 

1. Siuntimą į SME (siuntimus ekspertizei išduoda asmenį į CMEK siunčianti personalo tarnyba).

2. Galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą arba vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų įstaigos vadovo ar jų įgalioto asmens pasirašytą pažymą, kad asmuo yra pareigūnas arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su veido atvaizdu ir asmens kodu.

3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a).

4. Kompensuojamų vaistų pasą (jeigu tiriamajam yra išduotas).

5. Išeinančio į pensiją pareigūno, pageidaujančio pasinaudoti pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos priemonėmis, individualų veiklos planą.

6. Šeimos gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (forma Nr.027/a).

 

Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:

7. Kraujo tyrimą hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai).

8. Šlapimo tyrimą analizatoriumi.

9. Gliukozės kiekį kraujyje.

10. Dvylikos standartinių derivacijų elektrokardiogramą ramybėje.

11. Krūtinės ląstos apžvalginę rentgenogramą.

 

Pastaba. Kiti papildomi tyrimai ar konsultacijos atliekami tik gydytojo eksperto teikimu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-14