BDAR
gdpr

Prokurorai

Prokurorai ir asmenys, pateikę prašymus tarnauti prokurorais, atvykdami į CMEK turi pristatyti šiuos medicininius dokumentus ir tyrimus:

 

1. Siuntimą pasitikrinti sveikatą, išduotą LR Generalinės prokuratūros.

2.  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.

3. Paskutinių 5 (penkerių) metų (atliekant periodinį sveikatos tikrinimą, skaičiuojamas laikotarpis nuo paskutinio sveikatos tikrinimo) asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją iš pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

4. Psichikos sveikatos centro išduotą pažymą (forma Nr. 046/a), kad dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nėra jame įregistruotas arba medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (forma Nr. 027/a) apie gautas psichikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (pažymos išduodamos Jūsų pasirinktą asmens sveikatos priežiūros įstaigą aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre).

5. Priklausomybių ligų pažymą (forma Nr. 046/a), kad dėl priklausomybės ligų asmuo nėra įregistruotas priklausomybės ligų centre (kabinete) ar pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujančiame psichikos sveikatos centre, arba medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) apie jame gautas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

 

Laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus:

6. Bendrojo kraujo tyrimą.

7. Gliukozės kiekį kraujyje.

8. Bendrojo šlapimo tyrimą.

9. Krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos arba fluorogramos (atliktų esant / buvus klinikinių arba epidemiologinių indikacijų).

10. Elektrokardiogramos aprašymą.

 

11. Mokėjimo už sveikatos tikrinimą kvitą (taikoma asmenims, pateikusiems prašymus tarnauti prokurorais).

 

Pastaba1. Už aukščiau nurodytus dokumentus (t. y. asmens sveikatos istorijos kopiją ir laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus) asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras sumoka pats Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pastaba2. Sveikatos tikrinimo metu vertinami pateikti ne seniau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki sveikatos tikrinimo pirmos dienos atlikti laboratoriniai tyrimai, elektrokardiogramos ir, jeigu yra / buvo klinikinių arba epidemiologinių indikacijų, ne seniau kaip prieš 1 (vienus) metus atliktos krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos arba fluorogramos aprašymai.

 

Pastaba3Jeigu siuntime yra nurodyta pateikti pažymą naudotis ginklu (forma 049/a), papildomai pateikiama asmens charakteristika iš darbdavio ir nuotrauka, skirta asmens dokumentams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-14