BDAR

Centralizuoto vidaus audito skyrius

Rasa Rybakovienė   Vedėja 
1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos planą, vadovaujantis vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, organizuoti (rengti pavedimus, tvirtinti vidaus auditų planus ir programas) ir prižiūrėti (atlikti vidaus auditorių darbo priežiūrą ir vidaus auditorių darbo dokumentų ir auditų ataskaitų projektų peržiūrą) vidaus auditus.
2. Organizuoti (rengti pavedimus) ir prižiūrėti (atlikti darbo dokumentų ir pažymų projektų peržiūrą) vidaus audi ir ES programų auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą.
3. Užtikrinti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijos įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai, taip pat užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą dalyvaujant kitų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. programų įgyvendinime ir nustatyta tvarka atsiskaityti programų audito institucijoms.
4. Užtikrinti Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijos įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.
5. Užtikrinti 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijų įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.
 
Aistė Konarskienė  Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė) 


1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Vaida Ananeva Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)


1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Jelena Buiko Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)


1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Albinas Rukavičius  Vidaus auditorius (patarėjas) 


1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Almantas Brilius Vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas)   
1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.
 
Rima Dvylytė  Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)


1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Gražina Vapšienė  Vidaus auditorė (vyresnioji specialistė)


1. Pagal Vidaus reikalų ministerijoje nustatytą tvarką tvarkyti VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentus bei rengti informacinio ir organizacinio pobūdžio dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, kontroliuoti visų Skyriuje rengiamų dokumentų atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms.
2. Pagal nustatytą tvarką suformuoti Skyriaus dokumentų bylas ir užtikrinti jų laikymą teisės aktų nustatyta tvarka bei kontroliuoti jų naudojimą Skyriuje. 
3. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
4. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
5. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Gintarė Sidaugienė Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)
1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2020 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-25