BDAR
gdpr

Centralizuoto vidaus audito skyrius

Užduotys 2021 m.

Rasa Rybakovienė

Skyriaus vedėja

1 užduotis: Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 m. veiklos planą, organizuoti (rengti pavedimus, tvirtinti vidaus auditų / auditų planus ir programas) ir prižiūrėti (atlikti vidaus auditorių darbo priežiūrą ir vidaus auditorių darbo dokumentų ir vidaus auditų / auditų ataskaitų projektų peržiūrą) vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai).
2 užduotis: Organizuoti (rengti pavedimus) ir prižiūrėti (atlikti darbo dokumentų ir pažymų projektų peržiūrą) vidaus auditų ir auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą.
3 užduotis: Užtikrinti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijos įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai, taip pat užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą dalyvaujant kitų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. programų įgyvendinime ir nustatyta tvarka atsiskaityti programų audito institucijoms.
4 užduotis: Užtikrinti Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijos įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.
5 užduotis: Užtikrinti 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijų įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.

Rima Dvylytė 

Vidaus auditorė (patarėja)

1 užduotis: Pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą VRM Centralizuoto Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą, vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai), audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito ir audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Albinas Rukavičius

Vidaus auditorius (patarėjas)

1 užduotis: Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Audra Marcinkevičiūtė

Vidaus auditorė (patarėja)

1 užduotis: Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Jelena Buiko

Vidaus auditorė (patarėja)

1 užduotis: Pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą VRM Centralizuoto Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą, vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai), audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito ir audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Laima Vinciūnienė Vidaus auditorė (patarėja)

1 užduotis: Pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą, vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai), audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito ir audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Daina Vaivadienė

Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)

1 užduotis: Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai), audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito ir audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Gintarė Sidaugienė

Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)

1 užduotis: Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Gražina Vapšienė

Vidaus auditorė (vyresnioji specialistė)

1 užduotis: Pagal Vidaus reikalų ministerijoje nustatytą tvarką tvarkyti VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentus bei rengti informacinio ir organizacinio pobūdžio dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, kontroliuoti visų Skyriuje rengiamų dokumentų atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms.
2 užduotis: Pagal nustatytą tvarką suformuoti Skyriaus dokumentų bylas ir užtikrinti jų laikymą teisės aktų nustatyta tvarka bei kontroliuoti jų naudojimą Skyriuje.
3 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-22