BDAR
gdpr

Ministerijos patarėjai

Užduotys 2021 m.

 Jūra Ivonaitytė   

Ministerijos vyriausioji patarėja

  1 užduotis: Sukoordinuoti projekto "Stiprūs ir atsakingi vadovai - valstybės tarnybos veidas" inicijavimą

  2 užduotis: Organizuoti ir dalyvauti rengiant žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio (GAP) analizę

  3 užduotis: Organizuoti valstybės tarnybos pertvarkos koncepcijos, atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio (GAP) analizės rezultatus, parengimą ir dalyvauti ją rengiant

 

Nomeda Poteliūnienė

 

Ministerijos patarėja

1 užduotis: Koordinuoti ir dalyvauti rengiant ministrui pavestų valdymo sričių planavimo dokumentus: plėtros programas, 2022-2024 m. strateginį veiklos planą, pagal poreikį – kitus planavimo dokumentus.

2 užduotis: Atlikti 2021-2023 m. ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

3 užduotis: Koordinuoti darbus, susijusius su LEAN programos diegimu.

4 užduotis: Organizuoti ir dalyvauti įvertinant ministro valdymo sričiai priklausančių viešojo sektoriaus organizacijų funkcijas, siekiant identifikuoti ministerijai nebūdingas funkcijas.

5 užduotis: Dalyvauti inicijuojant projektą „Stiprūs ir atsakingi vadovai – valstybės tarnybos veidas“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-10