Projektų ir kokybės valdymo grupė

Laura Stadalienė Patarėja

1. Dalyvauti atliekant analizę, skirtą įvertinti Vidaus reikalų ministerijos veiklų, atitinkančių projektų valdymo objekto požymius (toliau – projektai), įgyvendinimo procesus (inicijavimas, planavimas, vykdymas, stebėsena, užbaigimas).
2. Dalyvauti rengiant ir derinant projektų įgyvendinimui reikiamų Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento ir kitų vidaus teisės aktų pakeitimų projektus.
3. Atlikti dėl projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.

Eglė Vileikienė Patarėja

1. Parengti Ataskaitą apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005-2018 m.
2. Dalyvauti projekto „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ veikloje (kokybinio tyrimo metodologijos ir baigiamosios ataskaitos vertinimas). 

Inga Smolskaitė Patarėja

1. Parengti Lietuvos gyventojų apklausos „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimo“ duomenų analizę, pristatymą.
2. Parengti valstybės tarnautojų, dirbančių Vyriausybinio, Seimo, Prezidento sektorių įstaigose ir savivaldybėse motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimo vykdymo organizacinį planą ir tyrimo metodologiją.
3. Koordinuoti priskirtų projektų ir programų, vykdomų VRM, įgyvendinimą ir atlikti jų stebėseną.

Vytautas Žemionis Patarėjas

1. Dalyvauti atliekant analizę, skirtą įvertinti VRM veiklų, atitinkančių projektų valdymo objekto požymius (toliau – projektai), įgyvendinimo procesus (inicijavimas, planavimas, vykdymas, stebėsena, užbaigimas).
2. Dalyvauti rengiant ir derinant projektų įgyvendinimui reikiamų VRM darbo reglamento ir kitų vidaus reikalų teisės aktų pakeitimų projektus.
3. Atlikti dėl projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-14