BDAR

Projektų ir kokybės valdymo skyrius

Laura Stadalienė Patarėja


1. Rengti ir dalyvauti derinant Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) įgyvendinamų Ministro Pirmininko ar VRM portfeliui priskirtų projektų (toliau – VRM projektai) įgyvendinimą reglamentuojančius VRM vidaus teisės aktų projektus, atlikti dėl VRM projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, rengti ir dalyvauti derinant reikiamų teisės aktų pakeitimų projektus.
2. Rengti ir dalyvauti derinant VRM vidaus kontrolės įgyvendinimą reglamentuojančius VRM vidaus teisės aktų projektus, atlikti dėl VRM vidaus kontrolės įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, rengti ir dalyvauti derinant reikiamų teisės aktų pakeitimų projektus.
3. Teikti metodinę pagalbą VRM projektų dalyviams, dalyvauti rengiant ir pristatant su VRM projektų valdymu susijusias rekomendacijas.

Eglė Vileikienė Patarėja


1. Parengti Lietuvos gyventojų tyrimo apie viešojo saugumo būklės, teisėsaugos institucijų veiklos vertinimo ir saugumo jausmo suvokimo klausimyną, parengti dokumentus viešajam pirkimui dėl apklausos atlikimo ir atlikti duomenų analizę.
2. Parengti Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių statutinių tarnybų darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo klausimyną, organizuoti apklausą, atlikti duomenų analizes ir pristatymus (pagal poreikį kiekvienai institucijai atskirai). 
3. Parengti Ataskaitą apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005-2019 m. 
4. Atlikti Nusikalstamų veikų statistinių rodiklių apie vaikus analizę.
5. Atlikti 2005-2019 m. statistinių duomenų apie neblaivių asmenų padaromas nusikalstamas veikas ir jų sukeltus eismo įvykius analizę.

Inga Smolskaitė Patarėja
1. Parengti Lietuvos gyventojų apklausos „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimo“ metodologiją, dokumentus viešajam pirkimui dėl apklausos atlikimo, duomenų analizę, pristatymą.
2. Atlikti VRM, TVŪD, IRD, VTD ir RPD darbuotojų apklausos apie TVŪD teikiamas ūkines paslaugas duomenų analizę, parengti pristatymą ir pateikti siūlymus.
3. Parengti Vyriausybinio sektoriaus darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimo metodologiją, jo vykdymo organizacinį planą, atlikti duomenų analizę, parengti pristatymą ir pateikti siūlymus.
4. Parengti 2019 m. tyrimo „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimas“ ataskaitą.
 
Vytautas Žemionis Patarėjas
1. Parengti programos „Naujos ES informacinių sistemų architektūros įgyvendinimas“ plano projektą.
2. Dalyvauti Vidaus reikalų ministerijoje diegiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektų portfelio valdymo informacinę sistemą (PPVIS).
3. Parengti Vidaus reikalų ministerijos portfeliui priskirtų projektų planą.
 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-07