BDAR
gdpr

Teisėsaugos atašė

Užduotys 2021 m.

Tania Griškienė

Lietuvos Respublikos teisėsaugos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje

1 užduotis: Pagal kompetenciją užtikrinti atstovavimą Lietuvai ir Lietuvos pozicijos pristatymą ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikti ataskaitas apie posėdžių rezultatus.

2 užduotis: Dalyvauti TVR tarybų posėdžiuose, dalyvauti rengiant ir koordinuoti pasirengimą jiems, pagal kompetenciją rengti ataskaitas, kitą su TVR tarybomis susijusią informaciją. Taip pat pagal kompetenciją dalyvauti rengiant medžiagą Europos vadovų tarybų ir kitų ES tarybų posėdžiams.

3 užduotis: Pagal kompetenciją užtikrinti Lietuvos pozicijų atstovavimą dirbant su Komisijos pateiktomis Komisijos teisėkūrinėmis iniciatyvomis (prioretizuojant pasiūlymų dėl Migracijos ir prieglobsčio paketą).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05