BDAR
gdpr

Asmenų aptarnavimas

Vidaus reikalų ministerijos priimamojo adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
Tel. (8 5) 271 7130, el. p. [email protected]

         Ministerijos priimamajame asmenys aptarnaujami žodžiu garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis, naudojant konferencinį ryšį.
         Ministerijos priimamajame sudaryta galimybė atvykusiems asmenims užpildyti parengtas prašymo ir skundo pateikimo formas, parašyti prašymą ar skundą pasitelkus kompiuterines technologijas.

Ministerijoje yra galimybė asmenims prašymus ir skundus pateikti ir pietų pertraukos metu.
Iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ar skundai papildomai priimami antradieniais nuo 7 val.  (valandą prieš darbo laiką).

 

Vidaus reikalų ministerijos priimamojo darbo laikas:

Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8:00–17:00 val.
Penktadieniais  8:00–15:45 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

 

Į Vidaus reikalų ministeriją galima kreiptis ir šiais būdais:
telefonu (tel. (8 5) 271 7130)
paštu (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
e. pristatymo sistema (www.epristatymas.lt);
elektroniniu paštu ([email protected]).

           Už asmenų aptarnavimą ir informacijos teikimą Vidaus reikalų ministerijoje atsakinga Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus patarėja Eglė Likienė, tel. (8 5) 271 7130, el. p. [email protected].


            Informaciją anglų kalba Vidaus reikalų ministerijoje teikia Administravimo departamento Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Asta Vėjalienė, tel. (8 5) 271 8652, el. p. [email protected].

 

             Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė gyventojus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (Gedimino pr. 11, Vilnius) pagal iš anksto sudarytą grafiką. Užsiregistruoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių priėmimą gyventojai gali ne tik telefonu +370 677 89 934, pateikdami prašymus raštu, elektroniniu paštu LRVkanceli[email protected] ar atvykę į Vyriausybės priimamąjį, bet ir užpildydami elektroninę registracijos formą adresu http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemimas-pas-vyriausybes-narius (Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapyje www.lrv.lt „E. pilietis“ skiltyje „Registracija pas Vyriausybės narius“).

     Įgyvendindama teisės aktuose įtvirtintas prievoles ir siekdama išnagrinėti pateiktą prašymą / skundą, Jūsų asmens duomenis tvarko Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (VRM) (juridinio asmens kodas 188601464, buveinės adresas: Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7130, el. p. [email protected] ), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. Pateikti asmens duomenys bus saugomi VRM dokumentacijos planuose ar informacinių sistemų valdymo dokumentuose nustatytą terminą. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kurios kompetentingos spręsti Jūsų prašyme / skunde keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti VRM įpareigota teisės aktuose, ir VRM pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Jūs turite teisę kreiptis į VRM ir prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba apriboti duomenų tvarkymą. Dėl VRM veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimą pateikta VRM interneto svetainės www.vrm.lrv.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į VRM pirmiau nurodytais kontaktais arba į VRM duomenų apsaugos pareigūną el. p. [email protected] .

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1V-452 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl asmenų aptarnavimo“ pakeitimo"

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠAS

   PILIEČIŲ CHARTIJA   


ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

 

Klausimus, pagal kompetenciją adresuotus Vidaus reikalų ministerijai, galima pateikti el. paštu [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-24