>

Svarbi informacija!

Vidaus reikalų ministerija informuoja, kad nuo 2023 metų liepos 1 d. įsigaliojo LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ, REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS, TEISIŲ ATKŪRIMO ĮSTATYMO NR. I-180 2, 3, 4, 5 IR 6 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS, pagal kurį Pažymas apie tremtį ištremtiems asmenims, taip pat asmenims, kuriems po ištrėmimo buvo apribota gyvenamosios vietos pasirinkimo teisė, nuo 2023 metų liepos 1 d. šių asmenų prašymu išduoda Lietuvos ypatingasis archyvas: Gedimino pr. 40/1, 01110 Vilnius, tel. (8 5) 264 9024, el.p. [email protected], darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00 –12.45.  

Lietuvos ypatingojo archyvo pažymos apie tremtį taip pat išduodamos nurodytų asmenų sutuoktinių, giminaičių (vaikų, įvaikių, vaikaičių, taip pat brolių ir seserų) arba tremtinių interesams atstovaujančių asociacijų, taip pat kitų valstybės institucijų ir asociacijų, kurios kreipiasi už pasipriešinimą okupacijoms represuotų ir dėl to nukentėjusių asmenų interesais, prašymu.

Prašymai išduoti pažymas apie tremtį pateikiami, nagrinėjami, pažymos išduodamos, skundai priimami ir nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

____________________________________________________________

 

  Vidaus reikalų ministerijos priimamojo adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
  Tel. (8 5) 271 7130, el. p. [email protected]

           Ministerijos priimamajame asmenys aptarnaujami žodžiu garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis, naudojant konferencinį ryšį.
           Ministerijos priimamajame sudaryta galimybė atvykusiems asmenims užpildyti parengtas prašymo ir skundo pateikimo formas, parašyti prašymą ar skundą pasitelkus kompiuterines technologijas.

  Ministerijoje yra galimybė asmenims prašymus ir skundus pateikti ir pietų pertraukos metu.
  Iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ar skundai papildomai priimami antradieniais nuo 7 val.  (valandą prieš darbo laiką).

   

  Vidaus reikalų ministerijos priimamojo darbo laikas:

  Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8:00–17:00 val.
  Penktadieniais  8:00–15:45 val.
  Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

   

  Į Vidaus reikalų ministeriją galima kreiptis ir šiais būdais:
  telefonu (tel. (8 5) 271 7130)
  paštu (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);
  e. pristatymo sistema (www.epristatymas.lt);
  elektroniniu paštu ([email protected]).

             Už asmenų aptarnavimą ir informacijos teikimą Vidaus reikalų ministerijoje atsakinga Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus patarėja Eglė Likienė, tel. (8 5) 271 7130, el. p. [email protected].


              Informaciją anglų kalba Vidaus reikalų ministerijoje teikia Administravimo departamento Organizacinio skyriaus vyriausioji specialistė Asta Vėjalienė, tel. (8 5) 271 8652, el. p. [email protected].

   

            

  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė gyventojus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (Gedimino pr. 11, Vilnius) pagal iš anksto sudarytą grafiką. Užsiregistruoti į ministro priėmimą galima pateikus prašymą paštu (Gedimino pr. 11, Vilnius), elektroniniu paštu ([email protected]), per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (www.ePristatymas.lt), asmeniškai atvykus į Vyriausybės priimamąjį arba užpildant registracijos formą https://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemimas-pas-vyriausybes-narius. Ministrai gyventojus Vyriausybės pastate priima vadovaudamiesi Ministrų vykdomo Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės kanclerio 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-194. 

  Konsultacijos apie priėmimo organizavimo tvarką teikiamos telefonu 8 677 89 934.

   

       Įgyvendindama teisės aktuose įtvirtintas prievoles ir siekdama išnagrinėti pateiktą prašymą / skundą, Jūsų asmens duomenis tvarko Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (VRM) (juridinio asmens kodas 188601464, buveinės adresas: Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7130, el. p. [email protected] ), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. Pateikti asmens duomenys bus saugomi VRM dokumentacijos planuose ar informacinių sistemų valdymo dokumentuose nustatytą terminą. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kurios kompetentingos spręsti Jūsų prašyme / skunde keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti VRM įpareigota teisės aktuose, ir VRM pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Jūs turite teisę kreiptis į VRM ir prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba apriboti duomenų tvarkymą. Dėl VRM veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimą pateikta VRM interneto svetainės www.vrm.lrv.lt skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į VRM pirmiau nurodytais kontaktais arba į VRM duomenų apsaugos pareigūną el. p. [email protected] .

  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1V-452 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl asmenų aptarnavimo“ pakeitimo"

  DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠAS

     PILIEČIŲ CHARTIJA

  ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

   

  Atnaujinimo data: 2024-03-13