BDAR
gdpr

Teisės aktai

     

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“  

Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-550 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl asmenų aptarnavimo“ pakeitimo"

Vidaus reikalų ministro 2018 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 1V-753 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje taikant vieno langelio principą“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 281 „Dėl Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ir lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1049 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių prašymų leisti tarnauti kitos valstybės tarnyboje nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 373 „Dėl Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ir Lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo blankų privalomųjų formų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2006 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 312 „Dėl Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymas  Nr. 1V-377 „Dėl įgaliojimų suteikimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1V-451 „Dėl įgaliojimų priimti priesaiką Lietuvos Respublikai suteikimo“

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimas Nr. 171  „Dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1510 „Dėl įgaliojimų suteikimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutarimas Nr. 757 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės migracijos komisijos sudarymo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 436 „Dėl Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių, patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1V-194 „Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-594 „Dėl Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1V-890 „Dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1V-534 „Dėl Teisės gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo blanko privalomosios formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1V-519 „Dėl Leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje blanko privalomosios formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1V-887 „Dėl įgaliotos institucijos paskyrimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1V-346 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose sąlygų aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  2015 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 1V-73  „Dėl atsakingų institucijų paskyrimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-827 „Dėl Europos prieglobsčio paramos biuro“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1V-626 „Dėl Užsieniečio registracijos pažymėjimo blanko formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 1V-393 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1V-408 „Dėl Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1V-357 „Dėl užsieniečio paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymas  Nr. 1V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens be pilietybės kelionės dokumento blanko privalomosios formos ir Lietuvos Respublikos pabėgėlio kelionės dokumento blanko privalomosios formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 1V-330 „Dėl Užsieniečio paso blanko privalomosios formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1106 „Dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1V-714/V-191 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-101/1V-397 „Dėl Kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, pripažinimo tvarkos aprašo ir sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-229/1V-289/V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1V-31/A1-28 „Dėl Nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A1-454/1V-588 „Dėl Prieglobsčio prašytojo teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-279/A1-196 „Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 755 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo įgyvendinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 928 „Dėl asmenų perkėlimo iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 1V-872 „Dėl Kelionės dokumento atvykti į Lietuvos Respubliką blanko formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-830 „Dėl Laikinojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo ir formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl Paso bei asmens tapatybės kortelės formų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties įgyvendinimo įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Valstybės įmonės Registrų centras direktoriaus įsakymas 2018 m. sausio 15 d. Nr. V-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“

Kiti su veiklos sritimi susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarimas Nr. XIII-1484 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 126 „Dėl 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimo 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo įgyvendinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 796 „Dėl supaprastinto tranzito dokumento ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento įvedimo ir išdavimo tvarkos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1456 „Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Užsieniečių registro reorganizavimo ir Užsieniečių registro nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 1V-324 „Dėl Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1V-149 „Dėl Lietuvos migracijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1V-292 „Dėl Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-883 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 1V-797 „Dėl Migracijos procesų stebėsenos kriterijų sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1V-238 „Dėl formų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1V-634/V-147 „Dėl Vietinio eismo per sieną leidimo išdavimo, keitimo ir panaikinimo Baltarusijos Respublikos pasienio gyventojui tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1V-214 „Dėl Vietinio eismo per sieną leidimo blanko privalomosios formos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 1R-323 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“

Ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų veikla

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų registro įstatymas

 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 640 “Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr.1V-903 “Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, popierinių formų blankuose nurodomų eilės numerių, priskirtų institucijoms, sąrašo patvirtinimo” 

Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 435 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos centrinės institucijos, atsakingos už keitimąsi informacija apie teistumą, paskyrimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 835 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1191 nustatytų funkcijų vykdymą, paskyrimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl institucijos, atsakingos už Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos 37 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinimą, paskyrimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1R-194/1V-580/I-176 „Dėl 1961 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir 2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir nustatytų bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių bei kitų įpareigojimų ir draudimų atitikties 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/316/TVR Dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį A ir B prieduose nustatytoms kategorijoms rekomendacinės lentelės patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 1V-729 „Dėl 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR, 14 straipsnio įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 1V-587 „Dėl 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/62/ES dėl Euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR, 11 straipsnio įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 1V-750 „Dėl 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 19 ir 20 straipsnių įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas - Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus  2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 1V-702/I-294/6P-101-(1.1) „Dėl Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-324 /I-106 /6P-69-(1.1) “Dėl Tarpžinybinio Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos veiklos koordinavimo komiteto sudarymo” 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 1V-67/I-31 „Dėl Baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas -  Valstybės tarnautojų  registras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 1V-235 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais  įstatymas - Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. 1V-121 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 600 “Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo” 

IT ir kibernetinis saugumą, asmens  duomenų saugą reglamentuojantys  teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1V-871 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, naudotojų administravimo taisyklių ir veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr.1V-651 „Dėl Kibernetinių incidentų valdymo Vidaus reikalų ministerijos valdomose ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose plano patvirtinimo“  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-335 „Dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos gedimo, sutrikimo ar kitų incidentų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 1V-68 „Dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų peržiūros kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-904 „Dėl Nuotolinio prisijungimo prie vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

ES reglamentų, Tarybos sprendimų pagrindu  veikiančių nacionalinių informacinės sistemų  nuostatai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1456 “Dėl Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos įsteigimo, jos nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo” 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 1V-324 „Dėl Lietuvos nacionalinės antros kartos Šengeno informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 

 

Telekomunikacijų srities teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 1V-388 “Dėl Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo nuostatų ir Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo administravimo ir plėtros taisyklių patvirtinimo” 

Lietuvos Respublikos  vidaus  reikalų ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 1V-583 „Dėl Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo nuostatų“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“

 

Kiti teisės aktai (registrų, IS nuostatai ir kt.)

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr.1V-773 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir informacinių sistemų pokyčių valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 1V-667 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro reorganizavimo ir Nusikalstamų veikų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-264 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1V-776 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 1V-174 “Dėl Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro reorganizavimo ir Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo” 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1V-440 „Dėl Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinio registro reorganizavimo į Habitoskopinių duomenų registrą“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1V-1 „Dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos nuostatų ir Vidaus reikalų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m.  spalio 25 d. įsakymas Nr. 1V-760 „Dėl Viešojo administravimo subjektų sistemos stebėsenos (monitoringo) informacinės sistemos steigimo ir Viešojo administravimo subjektų sistemos stebėsenos (monitoringo) informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo” 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-272 „Dėl Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos steigimo ir Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo” 

Lietuvos Respublikos  vidaus  reikalų ministro 2020 m. kovo 31 d.  įsakymas Nr. 1V-292 „Dėl Asmens  dokumentų išdavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 

 

Regionų plėtra

 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1V-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1V-388 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1V-342 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų veiksmų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymas Nr.1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus, principų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai projektams bendrai finansuoti, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 287 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regiono sudarymo ir atominės elektrinės regiono plėtros tarybos sudarymo tvarkos nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 428 ,,Dėl probleminių teritorijų išskyrimo kriterijų“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 465 ,,Dėl Nacionalinės regioninės plėtros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 112 ,,Dėl probleminių teritorijų“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1269 ,,Dėl Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2007–2010 metų programos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. 1160 ,,Dėl probleminių teritorijų plėtros programų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 62 ,,Dėl Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011–2013 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimas Nr. 172 ,,Dėl 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto ,,Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1185 „Dėl Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 139 ,,Dėl Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 769 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamų asmenų į regionų plėtros tarybas“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. 1V-867 ,,Dėl regiono plėtros tarybos pavyzdinės steigimo sutarties formos ir pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“

 

Priemonių įgyvendinimo planas ir projektų finansavimo sąlygų aprašai

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 1V-649 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-CPVA-V-901 priemonės „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1V-579 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I” projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 1V-841 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-991 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1V-893 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 07.1.1-CPVA-R-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra” projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-343 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 07.1.1-CPVA-R-907 priemonės „Miestų inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra” projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 1V-1024 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II “Projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1V-989 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-833 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 1V-830 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1V-594 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1V-163 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įtraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1V-96 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 1V-207 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1V-509 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1V-124 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 1V-557 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1V-74 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1V-494 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1V-372 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 1V-1180 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinės priemonės Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1V-359 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“

2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-288 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“

2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1V-151 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1V-455  „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-497  „Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 1V-559 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybės tarnyba
 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. XIII-1896 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimas Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu, mirusiu, sužalotu ar susirgusiu sunkia liga atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties, valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sužalojimo ar susirgimo sunkia liga išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1288 „Dėl Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo ir Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1289 „Dėl Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1296 „Dėl Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1297 „Dėl Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“

Vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1V-447 „Dėl užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“

Vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-985 „Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 120 „Dėl delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų nustatymo“

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymas

Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymas

Vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 1V-311 „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo“

Kiti su veiklos sritimi susiję teisės aktai
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 507 „Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 1V-51 „Dėl Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, dirbančio viešojo administravimo institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis, pažymėjimo formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 1V-235 „Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 27V-112 „Dėl Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 27V-25 „Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vidaus tarnybos valdymas
 

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1426 „Dėl Vidaus reikalų pareigūnų registro įsteigimo ir Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo laikinai tapus nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarybinių pareigų atlikimu“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 1V-325 „Dėl fiziologinių mitybos normų, pagal kurias maistu aprūpinami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai specialių tarnybinių užduočių, susijusių su apribojimu palikti užduoties vietą, vykdymo laikotarpiu, taip pat vykdantys tarnybą lauko sąlygomis, patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1V-425 „Dėl papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1V-155 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 1V-216 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1V-42/1R-17/1K-8 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 1V-355 „Dėl Vidaus reikalų statutinių įstaigų rikiuotės ir ceremonijų statuto patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 1V-299 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1V-256 „Dėl Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 15-2 straipsnio 2 dalį“

Kiti su veiklos sritimi susiję teisės aktai
 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 1V-85 „Dėl Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1V-53 „Dėl Rotacijos tvarka perkeltų į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 1V-539 „Dėl Kenksmingų ir pavojingų veiksnių valdymo ir priemokos už darbą, kai vidaus tarnybos sistemos pareigūną veikia kenksmingi ir (ar) pavojingi veiksniai, dydžio nustatymo ir jos skyrimo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo įgyvendinimo“

 

 

Viešoji tvarka
 

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (apibrėžiamos viešojo saugumo gairės)

Nacionalinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 (apibrėžiamos viešojo saugumo gairės)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (didžiąją dalį teisenos vykdo VRM valdymo srities įstaigos)

Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 108 „Dėl Kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 109 „Dėl Kriminalinės žvalgybos informacijos pateikimo tvarkos nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 885 „Dėl slaptos pašto siuntų ir jų dokumentų apžiūros, pašto siuntų kontrolės ir paėmimo tvarkos nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 730 „Dėl Fizinio ar juridinio asmens ūkinių, mokėjimo operacijų, finansinių priemonių ir (arba) mokėjimo priemonių panaudojimo kontrolės ir fiksavimo tvarkos nustatymo“

Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1131 „Dėl Tyrimo poligrafu taisyklių patvirtinimo“

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 638 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų naciona

Lietuvos Respublikos 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 943 „Dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo, priskyrimo šiems objektams ir jų saugumui užtikrinti būtinų priemonių parengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatymas

Lietuvos Respublikos Viešojo saugumo tarnybos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 278 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 419 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų dalyvavimo Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos, užsienio valstybių operacijose i

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 670 „Dėl branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos užtikrinimo organizavimo tvarkos apra

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 101/1V-119 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos ir policijos pasitelkimo laisvės atėmimo vietų apsaugai ir tvarkai jose palaikyti susida

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 1V-695 „Dėl Policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų pasitelkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1V-873 „Dėl riaušių, masinių neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ plano ir riaušių, masinių neramumų, vykstančių viešosiose vietose, grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams, likvidavimo operacijos „Vėtra“ taktinio plano turinio ir struktūros aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos policijos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1265 „Dėl administracinio poveikio priemonės - draudimo lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose vykdymo tvarkos nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 633 „Dėl Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų keitimosi informacija su kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijomis taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1324 „Dėl tarpvalstybinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis, transporto priemonių registracijos, jų savininkų ir valdytojų duomenimis ir informacija, susijusia su d

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 1V-15 „Dėl administracinės nuobaudos – viešųjų darbų – vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 1V-247 „Dėl teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo

Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymas

Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas 

Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas (sporto saugumo užtikrinimo aspektu)

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Europos konvencijos dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes denonsavimo ir Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtyne

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 16 d. nutarimas Nr. 1021 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Europos Tarybos konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius“

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos ratifikavimo

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 517 „Dėl darbų, veiklų ir paslaugų, kurių dirbti, atlikti ar teikti dėl tiesioginių kontaktų su vaikais neturi teisės asmenys, įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažinti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 695 „Dėl statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 184 „Dėl Saugios savivaldybės koncepcijos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-97 „Dėl Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. XII-1682 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimas Nr. 370 „Dėl viešojo saugumo plėtros 2015 – 2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 256 „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms skyrimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1190 „Dėl Pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priešgaisrinė bei civilinė sauga ir gelbėjimo darbai
 

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 286 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 ir 9 punktus“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 551 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl Pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro reorganizavimo į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 512 „Dėl Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos reikalų koordinavimo civilinės saugos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 717 „Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1171 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr.1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 4 d. Nr. 501 nutarimas „Dėl Civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo, priėmimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimas Nr. 12 „Dėl Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 723 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. Nr. nutarimas 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1212 „Dėl Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 96 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 354 „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 794 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkui (valdytojui) atsiranda pareiga steigti priešgaisrinį gelbėjimo padalinį (žinybines priešgaisrines pajėgas), ir atvejų, kai gaisro atžvilgiu pavojingo objekto savininkas (valdytojas) sudaro sutartį su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-831 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 1V-601 „Dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų darbuotojų (ugniagesių) aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir asmeninių apsaugos priemonių priežiūros ir savivaldybių

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1V-218 „Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 500 „Dėl miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės i

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1V-381 „Dėl įgaliojimų suteikimo likviduoti teršimo incidentus ir vykdyti ypatingas priemones Kuršių mariose“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 1V-988 „Dėl pavyzdinių saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“

 

Valstybės sienos apsauga
 

Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojų paskyrimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 911 „Dėl vyriausiojo valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojo paskyrimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Specialiosios Lietuvos valstybės sienos perėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 937 „Dėl Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos gelbėjimo pajėgų ir technikos vykimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1636 „Dėl vizų režimo panaikinimo Europos Sąjungos leidimus turintiems asmenims“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl tikrinimus atliekančių valstybės institucijų ir įstaigų veiklos pasienio kontrolės punktuose koordinavimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 31 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 96 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 609 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 24 d. nutarimo Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1996 m. kovo 5 d. sutarties dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje vykdymo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 532 „Dėl Tikrinimą atliekančių valstybės institucijų darbo vežant krovinius geležinkelių transportu per Stasylų–Vaidotų geležinkelio stotis taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 347 „Dėl vizų režimo panaikinimo Jungtinių Tautų Organizacijos leidimus turintiems asmenims“

2018 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos dokumentacijos, kurioje apibrėžiama Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos linijos padėtis

2019 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos

1995 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl nelegaliai gyvenančių asmenų grąžinimo

1998 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Baltarusijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybių sienų sankirtos taško paženklinimo tvarkos

1994 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo valstybių sienos apsaugos srityje

1998 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl asmenų perdavimo ir priėmimo

1997 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo, atliekant asmenų, prekių ir transporto priemonių, vykstančių per Lietuvos ir Lenkijos valstybės sieną keliais ir geležinkeliais, kontrolę

1996 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje

1992 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl sienos perėjimo punktų

1995 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybės sienos perėjimo punktų

2011 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas Dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos

2009 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos teisinio režimo

2006 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas Dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose

1996 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje

1996 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas įsteigti sienos perėjimo punktus Kapčiamiestis-Berznykas ir Varteliai-Vižainis 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 231 „Dėl Draudžiamųjų ženklų, žyminčių valstybės sienos apsaugos zonos ribas, pavyzdžių ir išdėstymo tvarkos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1V-448 „Dėl sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojo paskyrimo bei įgaliojimų jiems suteikimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1V-340 „Dėl laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vidaus reikalų, finansų, krašto apsaugos, susisiekimo ir užsienio reikalų ministrų 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-391/1K-112/V-314/3-225/V-95 „Dėl Nacionalinės integruoto sienų valdymo 2020–2024 m. strategijos patvirtinimo“

Ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvarta
 

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 1111 „Dėl Ūkinės komercinės veiklos, susijusios su ginklais ir šaudmenimis, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 957 „Dėl Prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis, ginklų priedėliais tarpininkų registravimo ir sutikimų tarpininkauti užsienio valstybių ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėli

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimas 739 „Dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių eksporto, importo, vežimo ir gabenimo tranzitu“

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 431 „Dėl Apdovanojimo ginklais taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d, nutarimas Nr. 141 „Dėl Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo, Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo ir nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 387 „Dėl sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 385 „Dėl Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 gegužės 26 d. nutarimas Nr. 636 „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo įgyvendinimo ir įgaliojimų suteikimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 2063 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, prekybos, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, 4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1V-95 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių paėmimo, jų tinkamumo naudoti nustatymo, sprendimo dėl civilinių pirotechnikos priemonių grąžinimo ar sunaikinimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1V-94 „Dėl Vienkartinių terminuotų leidimų importuoti, eksportuoti, įvežti, išvežti ar vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Saugomų asmenų statusą turinčių asmenų apsauga
 

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 656 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 665 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pritarimo dėl statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų ar rekonstruojamų statinių maksimalaus aukščio nustatymo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1099 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir jų šeimos narių asmens ar turto apsaugos užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1485 „Dėl Oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dalyvavimas viešajame eisme
 

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1426 „Dėl Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 452 „Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 1V-418 „Dėl Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1V-516 „Dėl Reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojams aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-446 „Dėl Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, savivaldžių automobilių bandymams ženklinti, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-204 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-186 „Dėl vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1V-218 „Dėl tarptautinių vairuotojo pažymėjimų blankų aprašymų, privalomųjų formų ir pildymo tvarkos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr.1V-452 „Dėl Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
 

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 1540 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1V- 701 „Dėl Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir informacijos apie grynųjų pinigų operacijas ir sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Prekybos žmonėmis prevencija
 

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Protokolo dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildančio Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, ratifikavimo

2016 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 785 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo“

2016 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1161 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais“

2020 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-577 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis 2020–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1V-245 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis klausimais paskyrimo ir statistinių duomenų ir kitos informacijos apie prekybos žmonėmis situaciją ir kovos su prekyba žmonėmis priemones bei veiksmus rinkimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. I-327/1V-1015/A1-758 „Dėl Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Vietos savivalda

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 549 „Dėl gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti vietos gyventojų apklausą rinkimo lapo formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1373 „Dėl savivaldybės tarybos nario, pretenduojančio tapti savivaldybės tarybos sudaromo komiteto ar komisijos pirmininku, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikala

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 645 „Dėl Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo, Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašo ir Vyriausybės atstovų įstaigos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 1V-80 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1V-265 „Dėl apskrities teritoriją sudarysiančių savivaldybių sąrašo, savivaldybę sudarysiančių gyvenamųjų vietovių sąrašo ir savivaldybės teritorijos ribų schemos M 1:50000 ren

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimas Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 1V-66 „Dėl vietos gyventojų apklausos dalyvių sąrašo lapo, vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo formų, jų pildymo pavyzdžių ir vietos gyventojų apklausos pat

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1185 „Dėl Gyventojų iniciatyvinės grupės sudarymo ir pasiūlymų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, sut

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 1V-561 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtini

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“

Viešosios įstaigos

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4-1099 „Dėl Viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 1025 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 89 „Dėl Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“

Bendruomeninės organizacijos

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 10 d. nutarimas Nr. 326 „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų plėtros tarnybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05