Teisės aktai

     

Ginklų apyvarta

Specialiųjų priemonių apyvarta

Sprogmenų apyvarta

 

Migracija

Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai

Lietuvos Respublikos pilietybė

Užsieniečių teisinė padėtis

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika;

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma;

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas;

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas;

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas;

Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas;

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas.

Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių ribų ir pavadinimų tvarkymas

Adresų formavimas

 

Regioninė politika

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-03