BDAR
gdpr

Teisės aktų pažeidimai

      

​Už informacijos paskelbimą atsakinga: 
Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Mankuvienė,
Tel. (8 5)  271 8871, el. p. [email protected]

Informacija ruošiama

Už informacijos  tvarkymą atsakingi:

Ministerijos administracijos padaliniai ir įstaigos, dėl kurių veiksmų ir (ar) priimtų sprendimų kilo teisminis ginčas, ir (ar) kurie rengia informaciją apie priemones, kurių imtasi dėl šių teisės aktų pažeidimų.

INFORMACIJA APIE ATLEISTUS VALSTYBĖS TARNAUTOJUS

  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje (toliau – VRM) buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl VRM Regioninės politikos departamento valstybės tarnautojo A. P. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad A. P. 8 darbo dienas nebūdamas darbe be pateisinamos priežasties padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Už šį pažeidimą vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 16 įsakymu Nr. 1TE-361 A. P. paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu, A. P. apskundus jam paskirtą tarnybinę nuobaudą, skundą atmetė.
  • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje (toliau – VRM) buvo atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl VRM Regioninės politikos departamento valstybės tarnautojo H. N. padaryto tarnybinio nusižengimo. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad H. N. 8 darbo dienas nebūdamas darbe be pateisinamos priežasties padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Už šį pažeidimą vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 10 įsakymu Nr. 1TE-68 H. N. paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05