Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos

  • 2017-01-31   Teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma
    • Teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atlikta, sritis: vidaus tarnyba, vidaus tarnybos sistema, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo užmokestis, socialinės garantijos.
  • 2015-03-04   Teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma
    • Teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atlikta, sritis: Asmenų vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms techninėmis priemonėmis teikiamos informacijos apie planuojamus daryti, daromus arba padarytus pažeidimus teikimo ir tvarkymo teisinio reguliavimo faktinių rezultatų ir jų atitikties nustatant teisinį reguliavimą planuotiems tikslams ir rezultatams įvertinimas ir Vienodų reikalavimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų, kurios priima ir nagrinėja telefonu ir (ar) internetu pateiktą informaciją apie pažeidimus, interneto svetainėms įgyvendinimas   

Atnaujinimo data: 2023-09-20