BDAR
gdpr

Bendruomeninės organizacijos

Vidaus reikalų ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Žemės ūkio ministerija  formuoja valstybės politiką bendruomeninių organizacijų plėtros srityje bei organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šios politikos  įgyvendinimą.

Taryba, be Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme  nustatytų funkcijų, atlieka šias funkcijas:

  • vertina bendruomeninių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su bendruomeninėmis organizacijomis ar jų veikla;
  • konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su bendruomeninių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų.

Nacionalinę bendruomeninių organizacijų tarybą sudaro dvidešimt narių: aštuoni valstybės institucijų atstovai, po vieną savivaldybių asociacijos ir savivaldybių seniūnų asociacijos deleguotą atstovą ir dešimt nacionalinės skėtinės bendruomeninės organizacijos deleguotų atstovų.

Informacija pasiteirauti: [email protected]

2020 m. kovo 1 d. įsigaliojus naujai Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo redakcijai sukurtas teisinis pagrindas Nevyriausybinių organizacijų fondui veikti, kurio pagrindinis tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus, investuoti į sektorių, užtikrinant patikimų valstybės partnerių tvarų vystymąsi. Fondas paskirsto lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, jų plėtros politikos formavimui ir įgyvendinimui.

Sprendimus dėl Fondo strateginių programų krypčių ir lėšų tam tikroms Fondo veiklos kryptims skyrimo Fondo nuostatuose nustatyta tvarka priima Fondo taryba. Fondo tarybą sudaro septyni nariai: trys nevyriausybinių organizacijų atstovai, trys valstybės institucijų ir įstaigų atstovai ir vienas nevyriausybinių organizacijų srities mokslininkas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 141, patvirtinusio Fondo tarybos institucinę sudėtį, pagrindu, Fondo tarybos nariu skiriamas ir Vidaus reikalų ministerijos atstovas.

Fondo tarybos personalinė sudėtis, patvirtinta 2022 m. birželio 8 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Daugiau informacijos apie Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybą galite rasti čia.  

 

Informacija pasiteirauti: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-10