Komisijos ir darbo grupės

Komisijų ir darbo grupių migracijos klausimais veikloje dalyvauja:

Aušra Grikevičienė:   
 • Komisija asmens dokumentų išrašymo ir biometrinių duomenų registravimo įrangos įsigijimo, priežiūros ir atnaujinimo klausimams svarstyti (vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1V-636 „Dėl komisijos sudarymo“);
 • Darbo grupė Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatų taikymo problemoms įvertinti ir prireikus parengti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo projektą (vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 1V-599 „Dėl darbo grupės sudarymo“);
 • Darbo grupė (likvidacinė komisija) biudžetinės įstaigos Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos likvidavimui pasirengti (vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 1V-268 „Dėl darbo grupės ir likvidacinės komisijos sudarymo“).
 
Asta Klapatauskienė:
 • Prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisija (užsienio reikalų ministro 2014 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-116 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-236 „Dėl Prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo“);
 • Darbo grupė Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatų taikymo problemoms įvertinti ir prireikus parengti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo projektą (vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 1V-599 „Dėl darbo grupės sudarymo“);
 • Darbo grupė (likvidacinė komisija) biudžetinės įstaigos Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos likvidavimui pasirengti (vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 1V-268 „Dėl darbo grupės ir likvidacinės komisijos sudarymo“).
 
Ona Aleksiejūnienė:
 • Vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-268 sudarytos darbo grupės biudžetinės įstaigos Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos likvidavimui pasirengti sekretorė;
 • Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V-736 sudarytos Užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją koordinavimo komisijos sekretorė;
 • Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komiteto (komiteto sudėtis patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-454) pakaitinė narė.
 
Maksim Afanasjev:
 • Pakaitinis atstovas ES Tarybos aukšto lygio prieglobsčio ir migracijos darbo grupėje;
 • Atstovas Rytų partnerystės programos pirmojo ramsčio Migracijos ir prieglobsčio panelyje (darbo grupėje).
 
Gintaras Valiulis:
 • Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinės programos stebėsenos komiteto narys;
 • Europos migracijos tinklo valdybos narys;
 • Vidaus reikalų darbo grupė Migracijos reikalų pogrupio vadovas;
 • Tarybos Aukšto lygio migracijos ir prieglobsčio darbo grupės atstovas;
 • Tarybos prieglobsčio darbo grupės atstovas;
 • Tarybos Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginio komiteto atstovas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-05-27