Naudinga informacija

Ar legalu Lietuvoje važinėti automobiliu, kuris kompanijos vardu buvo registruotas Estijoje, Latvijoje ar tarkime, Rusijoje? Ar tokiu atveju yra reikalingi kokie nors papildomi dokumentai, ar yra apribojimai?

Europos Sąjungos (ES) šalyse pagal ES Steigimo sutartį yra draudžiami laisvo asmenų, prekių ir paslaugų ribojimai. Todėl pagal ES Teisingumo teismo išaiškinimą, ES šalys narės negali drausti ES šalių piliečiams registruoti savo ar savo įmonės vardu automobilius, jei jie dirba tose šalyse ar jose yra įsteigtos jų įmonės ar įmonių filialai.

Be to, pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatas reikalavimas registruoti transporto priemonę, priekabą Lietuvos Respublikoje netaikomas su Europos ekonominės erdvės šalyje registruota motorine transporto priemone į Lietuvą atvykusiems asmenims. Tai reiškia, jei asmuo ir yra Lietuvos pilietis, bet gyvena kitoje ES šalyje (ten deklaravęs gyvenamąją vietą), jis kitoje šalyje registruotu automobiliu gali važinėti Lietuvoje neribotai.

Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatas reikalavimas įregistruoti motorinę transporto priemonę, priekabą Lietuvos Respublikoje taip pat netaikomas laikinai (iki 90 dienų per metus) su užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė ir nėra Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis, įregistruota motorine transporto priemone, priekaba į Lietuvos Respubliką atvykusiems asmenims. Ši nuostata reiškia, kad su ne Europos Sąjungos valstybėje narėje registruota motorine transporto priemone, priekaba iki 90 dienų per metus Lietuvoje gali važinėti tik ne Lietuvos Respublikos gyventojai (asmenys deklaravę gyvenamąją vietą trečiojoje šalyje).

Šiuos dalykus kelyje kontroliuoja policija, vykdydama eismo kontrolę.

Įgyvendindama Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos, kurios tikslas – valstybiniu lygiu nuosekliai, kompleksiškai, sistemingai mažinti smurtą prieš moteris šeimoje, įgyvendinimo priemonių 2007–2009 metų planą, 2008 m. pabaigoje Vidaus reikalų ministerija sukūrė interneto svetainę www.bukstipri.lt.

Interneto svetainėje smurtą šeimoje patyrusios moterys ras atsakymus į daugelį joms rūpimų klausimų. Čia pateikiama aktuali teisinė ir kita šviečiamojo pobūdžio informacija, tyrimų, statistiniai duomenys. Svetainėje smurtą šeimoje patyrusios (patiriančios) moterys ras patarimų kaip atpažinti smurto rūšį, kur kreiptis pagalbos (čia pateikiami moterų krizių centrų ir kitų organizacijų, teikiančių pagalbą nukentėjusioms nuo smurto šeimoje moterims, kontaktai, nemokami telefono numeriai, kuriais teikiama informacinė ir psichologinė pagalba moterims, kitos naudingos nuorodos). Rubrikoje „Teisinė informacija“ pateikiamas išsamus asmenų, turinčių teisę dėl šeimoje patiriamo smurto su skundu, pareiškimu ar pranešimu apie nusikalstamą veiką kreiptis į policiją, prokuratūrą, kitas teisėsaugos institucijas, sąrašas. Čia taip pat galima rasti informaciją apie teisinį įvykio kvalifikavimą (priklausomai nuo patirto smurto rūšies), sveikatos sutrikdymus ir jų nustatymą, smurtautojo baudžiamąjį persekiojimą, privatų kaltinimą, smurtautojui taikomas poveikio priemones, taip pat pateikiamas privataus kaltinimo skundo pavyzdys. Svetainėje smurtą šeimoje patyrusios (patiriančios) moterys taip pat gali užduoti joms rūpimus klausimus.

Įgyvendindama Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007−2009 metų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 806, 1 priemonę „Parengti ir išleisti leidinį vaikams apie nusikaltimų prevenciją“, Vidaus reikalų ministerija parengė ir 2500 egz. tiražu išleido prevencinės paskirties informacinio pobūdžio sieninį 2008–2009 ir 2009–2010 mokslo metų kalendorių (B2 formatas). Šiuo leidiniu siekiama vaikus jiems priimtina forma informuoti apie neigiamus reiškinius visuomenėje, sumažinti riziką vaikams tapti nusikaltimų auka ar teisės pažeidėju. Kalendorius buvo išplatintas šalies ugdymo įstaigoms per teritorines policijos įstaigas, rekomenduojant jį kabinti mokyklų fojė arba klasėse-kabinetuose.

2009–2010 mokslo metų kalendorius 

2008–2009 mokslo metų kalendorius

Gyventojų veiksmai teroristams panaudojus cheminį masinio naikinimo ginklą

Su chemine tarša susijusių nelaimių tikimybė šiais laikais auga ne tik dėl pavojingų objektų gausos, bet ir dėl nuolat plintančio terorizmo.

Teroristų išpuolio objektais gali būti žmonės, gyvūnai, augalai, pastatai, maisto produktai, pasėliai. Jiems sunaikinti arba užteršti gali būti panaudoti masinio naikinimo ginklų komponentai, kurie pasižymi dideliu naikinamuoju ir žalojamuoju poveikiu. Pastaruoju metu egzistuoja šios pagrindinės masinio naikinimo ginklų rūšys – biologinis, cheminis, branduolinis, radiologinis.

Cheminis ginklas – cheminės kovinės medžiagos ir jų junginiai, kurie naudojami žudyti, sužeisti ar tam tikram laikui žmogų ar gyvūną padaryti neveiksnų, taip pat gabenimo į taikinį priemonės.

Teroristai gali naudoti šių grupių kovines nuodingąsias medžiagas: 

 • Paralyžiuojančias nervus. Jos sutrikdo nervinių impulsų perdavimą iš smegenų ląstelėms. Ankstyvieji apsinuodijimo simptomai – lipni oda, pamėlynavusios lūpos, smarkus drebulys. Medžiagos gali būti vaisių, kamparo arba sieros kvapo. Jos yra patvarios.
 • Bendrojo poveikio. Trukdo perduoti deguonį raudoniesiems kraujo kūneliams. Apsinuodijimo simptomai – pamėlynavusi oda. Medžiagos gali būti karčiųjų migdolų arba persikų sėklų kvapo, nepatvarios.
 • Sukeliančias įvairius kūno sužalojimus. Sukelia odos bėrimus, žaizdas ir didelius pūlinius. Medžiagos gali būti česnako arba pelargonijų kvapo, patvarios.
 • Sukeliančias dusulį. Paveikia nosies ir gerklės gleivinę, ištirpsta audiniai, sukelia kvėpavimo sutrikimus: žmogus dūsta, gargaliuoja, šniokščia. Medžiagos gali būti džiūvančios žolės, suplėkusio šieno kvapo, nepatvarios.

Nepatvarios medžiagos išsilaiko nuo kelių minučių iki kelių valandų. Patvarių medžiagų savybės išlieka nuo 6–8 valandų iki pusantro mėnesio.

Paprastai kovinės nuodingosios medžiagos yra skystos, jas galima paskleisti kaip aerozolius.

Jei pastebėjote šias įtartinas priemones:

 • orlaivius, sraigtasparnius su purškimo sistemomis (virš gyvenamųjų vietovių),
 • priemones (aerozolių generatoriai), skirtas miglai arba aerozoliams paskleisti, nebūdingose vietose,
 • dujų cilindrus neįprastose vietose,
 • paketus, lagaminus, konteinerius,

arba sužinojote apie galimus teroro veiksmus, kuo skubiau skambinkite telefonu 112 ar kitais skubios pagalbos telefonais: 01, 02, 03. Jei esate darbovietėje, pirmiausia apie įvykį praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais: 01, 02, 03. Taip pat informuokite pastato apsaugos darbuotojus ar kitus prižiūrėtojus.

Išgirdę nedidelio galingumo duslų sprogimą, pamatę besiveržiant dujas, garus, rūką ar dulkes, pajutę įtartiną kvapą, galite įtarti, kad į aplinką pateko nuodingosios medžiagos, tad kuo skubiau:

 • užsidenkite nosį ir burną,
 • nelieskite jokių daiktų įvykio vietoje, kuo skubiau eikite iš užterštos zonos nurodyta kryptimi (statmena vėjo krypčiai), venkite žemesnių vietų, nes ten labiau kaupiasi pavojingos medžiagos. Įėję į patalpas, kopkite į aukštesnius aukštus.

Jeigu tai įvyko pastate ar kambaryje, išeikite iš jo, uždarykite duris ir neleiskite įeiti kitiems asmenims.

Draudžiama valgyti, gerti, rūkyti pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštoje teritorijoje.

Išėję iš užterštos zonos, prieš įeidami į švarias patalpas, nusivilkite viršutinius drabužius, nusisekite papuošalus, nusiaukite batus ir sudėkite viską į polietileno maišą. Jei galite, nuplaukite tuos daiktus vandeniu arba išskalbkite skalbiamosiomis, degazavimo priemonėmis. Jei to padaryti neįmanoma, palikite maišą už švarios teritorijos ribų. Burną, nosį, akis skalaukite vandeniu. Jei yra galimybė – nusiprauskite po dušu su muilu. Pasikeiskite apatinius drabužius.

Įsijunkite radiją ir televizorių, nes jums nuolatos bus teikiama naujausia informacija ir rekomendacijos, kaip elgtis teroro akto metu.

Jei jaučiate silpnumą, atsirado kosulys, peršti akys, ašarojate, svaigsta galva, skauda pilvą, pykina, prasideda traukuliai, neaiškios medžiagos nudegino odą, kuo skubiau kvieskite greitąją pagalbą arba kreipkitės į gydymo įstaigą.


Gyventojų veiksmai teroristams panaudojus radiologinį ginklą 

Teroristų išpuolio objektais gali būti žmonės, gyvūnai, augalai, pastatai, maisto produktai, pasėliai. Jiems sunaikinti arba užteršti gali būti panaudoti masinio naikinimo ginklų komponentai, kurie pasižymi dideliu naikinamuoju ir žalojamuoju poveikiu. Šiuo metu egzistuoja šios pagrindinės masinio naikinimo ginklų rūšys: biologinis, cheminis, branduolinis, radiologinis.

Radiologiniais ginklais vadinamos naikinimo priemonės ar įrenginiai, kurie pagaminti specialiai radioaktyviosioms medžiagoms paskleisti.

Radiologinių ginklų panaudojimo tikslas – pernešti ir paskleisti radioaktyviąsias medžiagas, siekiant ne tik sugriauti ar sunaikinti minėtus objektus bet ir sukelti radioaktyviųjų medžiagų skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės veikimo sąlygotus pakenkimus ar sužeidimus bei psichologinį efektą.

Radioaktyviosios medžiagos gali būti paskleistos:

 • sprogimo;
 • tiesioginio purškimo arba išsklaidymo;
 • kietųjų dalelių (dulkių) ar aerozolių pavidalu pavėjui ir kt.

Radioaktyviosios medžiagos ypatingos tuo, kad nuolat skleidžia į aplinką jonizuojančius spindulius (alfa, beta daleles ir gama spindulius), kurie jonizuoja aplinkos orą, sukelia nepageidaujamus pokyčius augalų ir gyvųjų organizmų audiniuose.

Rūpinantis savo sveikata svarbu žinoti, kad galima tiek vidinė, tiek išorinė žmogaus organų apšvita. Į žmogaus organizmą radioaktyvios medžiagos gali patekti pro nosį, burną ir atviras žaizdas ir švitinti iš vidaus. Todėl patartina dėvėti kostiumus ar apsiaustus, dujokaukes, respiratorius ar paprasčiausius vatos ir marlės raiščius, kad kuo mažiau dulkių ir aerozolių su radioaktyviosiomis medžiagomis patektų į organizmą (tuo pačiu tikslu rekomenduojama sandarinti įvairios paskirties pastatus).

Dujokaukės, kostiumai ar apsiaustai neapsaugo nuo didele skvarba pasižyminčių gama spindulių. Todėl pagal galimybes rekomenduojama vengti radioaktyviosiomis medžiagomis užterštos aplinkos ar pavienių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių.

Atsiminkite, kad jonizuojančios spinduliuotės poveikio tiesiogiai nepajausite, todėl, jei įtariate, kad nelaimės vietoje galėjo būti panaudotas radiologinis ginklas, nedelsdami skambinkite telefonu 112 arba kitais skubios pagalbos telefonais: 01, 02, 03. Tai svarbu todėl, kad tik specialistai gali identifikuoti panaudotas radioaktyviąsias medžiagas, prognozuoti galimą radioaktyviosios taršos poveikį žmonėms ir aplinkai.

Jei įtariate, kad teroristai panaudojo radiologinį ginklą:

 • Nelieskite jokių daiktų nelaimės vietoje.
 • Laikykitės kuo toliau nuo bet kokio regimo dūmų ar garų šaltinio.
 • Suteikite pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiems.
 • Kuo skubiau išeikite iš pavojingos zonos.
 • Patarkite žmonėms kuo toliau pasitraukti nuo įvykio vietos, kol neatvyks specialiosios tarnybos.
 • Patariama stovėti prieš vėją nuo įvykio vietos. Saugus nuotolis nuo užterštos zonos ribos – mažiausiai 30–50 metrų.
 • Negerkite, nevalgykite, nerūkykite nelaimės vietoje ar šalia jos.
 • Palaukite į nelaimę atvykstančių tarnybų ir informuokite jas apie situaciją nelaimės vietoje.
 • Laikykitės asmens higienos reikalavimų.
 • Klausykitės pranešimų per radiją ir televiziją ir elkitės pagal jų rekomendacijas.

Pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą, bendrą silpnumą tuoj pat kreipkitės į medikus.
 
 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-07