Pareigūnų apklausos

Teisėsauga ir teismai visuomenės ir pareigūnų akimis 

2015 m. kovo 5 d. Vidaus reikalų ministerijos ir Nacionalinės teismų administracijos organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Teisėsauga ir teismai visuomenės ir pareigūnų akimis", VRM Viešojo saugumo politikos departamento vyriausioji specialistė dr. Eglė Vileikienė pristatė gyventojų ir pareigūnų (policijos pareigūnų, ugniagesių gelbėtojų, pasieniečių, prokurorų ir teisėjų) apklausų rezultatus.

Pranešimas „Pareigūnų ir teisėjų nuomonė apie pastarųjų metų pokyčius teisėsaugos institucijose ir teismuose“     

Lietuvos gyventojų ir kriminalinės justicijos pareigūnų sociologinis tyrimas, 2008 m. 

Tyrimas atliktas vykdant Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007–2009 m. įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 806, 20 priemonę. Šiuo tyrimu buvo siekta atskleisti, kaip Lietuvos gyventojai ir kriminalinės justicijos atstovai vertina saugumo jausmą, kaip vertinamos kriminalinės justicijos institucijos, jų veikla ir baudžiamoji politika. Taip pat siekta nustatyti, kaip kriminalinės justicijos atstovai vertina savo darbo sąlygas ir kvalifikaciją bei požiūrį į savo profesiją. 

2009 m. gruodžio 11 d. Vidaus reikalų ministerijoje buvo pristatyti tyrimo rezultatai ir surengta apskirtojo stalo diskusija su kriminalinės justicijos institucijų ir akademinės bendruomenės atstovais.

Kriminalinės justicijos institucijų vertinimas: gyventojų ir pareigūnų požiūris 

Kriminalinės justicijos pareigūnų požiūris į savo profesiją. Pareigūnų darbo sąlygų ir kvalifikacijos vertinimas

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-12-14