BDAR
gdpr

Viešasis administravimas

Viešasis administravimas apibrėžiamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.

Pagrindinis viešąjį administravimą reglamentuojantis teisės aktas - Viešojo administravimo įstatymas. Vienas iš svarbiausių jo tikslų – sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Atsižvelgiant į tai, jame yra apibrėžti viešojo administravimo subjektai ir jų sistema, jų veiklos principai, nustatyti administracinio reglamentavimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo bei institucijų vidaus administravimo pagrindai, taip pat viešojo administravimo subjektų veiksmai nagrinėjant asmenų skundus.

Vidaus reikalų ministerijos vienas iš veiklos tikslų yra formuoti valstybės politiką viešojo administravimo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. Jo siekiant:

  • rengiami įstatymų ir kitų teisės aktų projektai dėl viešojo administravimo subjektų sistemos, administracinio reglamentavimo, administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo ir viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo tobulinimo;
  • koordinuojamas viešųjų paslaugų teikimo asmenims administravimo politikos įgyvendinimas;
  • koordinuojamas Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros procesas; 
  • formuojama kokybės vadybos politika viešajame administravime; analizuojama ir vertinama  ES valstybių narių ir kitų šalių patirtis ir rengiami pasiūlymai dėl gerosios patirties panaudojimo viešojo administravimo srityje;
  • formuojama administracinės naštos piliečiams mažinimo politika;
  • rengiami bendrieji viešųjų paslaugų kokybės, asmenų aptarnavimo standartai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05