BDAR
gdpr

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SRITYS

Viešojo administravimo sritys:

  • administracinis reglamentavimas -  viešojo administravimo subjektų veikla rengiant įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir priimant norminius administracinius aktus;
  • administracinių sprendimų priėmimas - viešojo administravimo subjektų veikla rengiant įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir priimant norminius administracinius aktus;
  • administracinių paslaugų teikimas  - Viešojo administravimo įstatymo nurodyta viešojo administravimo subjekto veikla, susijusi su dokumentų išdavimu ar informacijos teikimu;
  • teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra;
  • viešųjų paslaugų teikimo administravimas - įstatymų nustatyta tvarka atliekama viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir tvarką, išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas, steigiant atitinkamos formos juridinius asmenis arba parenkant kitus asmenis, teiksiančius viešąsias paslaugas, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra.

 

Informacija pasiteirauti: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-25