BDAR
gdpr

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAI

Remiantis Viešojo administravimo įstatymu, viešojo administravimo įgaliojimai suteikiami:

  • kolegialioms ar vienasmenėms valstybės ar savivaldybių institucijoms, biudžetinėms įstaigoms, turinčioms ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybei atskaitingų biudžetinių įstaigų, įstaigų prie ministerijų, Seimui atskaitingų biudžetinių įstaigų organizacinę formą, Lietuvos bankui, Lietuvos kariuomenei ir savivaldybių administracijoms– visose Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnyje nurodytose viešojo administravimo srityse.
  • viešosios įstaigoms, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė – administracinių sprendimų priėmimo, administracinių paslaugų teikimo, teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros srityse.
  • valstybės ir savivaldybių įmonėms – administracinių sprendimų priėmimo, administracinių paslaugų teikimo srityse;
  • regionų plėtros taryboms – administracinio reglamentavimo, administracinių sprendimų priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo administravimo srityse;
  • asociacijoms, kurios veikia pagal atskirus jų veiklą reglamentuojančius įstatymus – visose Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnyje nurodytose viešojo administravimo srityse;
  • asociacijoms (išskyrus asociacijas, kurios veikia pagal atskirus jų veiklą reglamentuojančius įstatymus) – administracinių sprendimų priėmimo, administracinių paslaugų teikimo, teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros srityse;
  • įstatymų nustatytą specialų statusą turintiems fiziniams asmenims – administracinių sprendimų priėmimo, administracinių paslaugų teikimo, teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros srityse.

 

Informacija pasiteirauti: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-25