Viešasis saugumas

Vidaus reikalų ministerija formuoja valstybės politiką viešojo saugumo srityse bei organizuoja,
koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą ir siekia, kad Lietuvos gyventojai jaustųsi saugesni.

Viešojo saugumo sritys  

Viešosios tvarkos
užtikrinimas
Valstybės sienos
apsauga
Kova su prekyba
žmonėmis
Ginklų, šaudmenų,
sprogmenų ir
specialiųjų
priemonių apyvartos
kontrolė
Kriminalinių procesų
kontrolė
Priešgaisrinė ir
civilinė sauga bei
gelbėjimo darbai
 
Smurto artimoje
aplinkoje prevencija
Saugomų objektų ir
saugomo asmens
statusą turinčių
asmenų apsauga
Migracija      

Naujienos, teisinė ir kita informacija  

Naujienos

Strategijos, programos ir
kiti planavimo
dokumentai

Tyrimai ir analizės Naudinga informacija
Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursas Teisės aktai Metodikos ir
rekomendacijos
Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenys
Saugios savivaldybės
koncepcija
Teisės aktų projektai Tarptautinis
bendradarbiavimas
Prarasti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybiniai pažymėjimai
Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonės      

Vidaus reikalų ministerijos 
Viešojo saugumo ir migracijos politikos
departamentas  

Struktūra ir kontaktai
Nuostatai
Kuruojamos įstaigos 
Komisijos ir darbo grupės

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-28