Planavimo dokumentai

STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1V-137 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų 2020 metų veiklos planų

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 metų strateginis veiklos planas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1V-2 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“

 

           LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-1042 „Dėl vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1V-126 „Dėl 2019–2021 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 1V-126 „Dėl 2019–2021 metų strateginių veiklos planų“    

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019–2021 metų strateginis veiklos planas     

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 1V-517 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-976 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo"   

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-976 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“  

Patikslintas Vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigų numatomų vykdyti naujų investicijų projektų atitikimas bendriesiems reikalavimams 

Patikslintas Vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės kapitalo investicijų 2019–2021 metų limito paskirstymas pagal asignavimų valdytojus, įstaigas, numatomus vykdyti investicijų projektus ir jų įvertinimas   

Investicijų projektų atrankos kriterijai ir jų reikšmės 

Vidaus reikalų ministro valdymo srities investicijų projektų, kuriuos numatoma įtraukti į 2019–2021 metų valstybės investicijų programą, trumpi aprašymai 

Vidaus reikalų ministro valdymo srities investicijų projektų, kuriuos numatoma įtraukti į 2019–2021 metų valstybės investicijų programą, vertinimas 

Vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigų numatomų vykdyti 2020–2022 metais naujų investicijų projektų atitikimas bendriesiems reikalavimams

Vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės kapitalo investicijų 2020–2022 metų limito paskirstymas pagal asignavimų valdytojus, įstaigas, numatomus vykdyti investicijų projektus ir jų įvertinimas

Informacija apie investicijų projektus, numatomus finansuoti iš 2020–2022 metų valstybės investicijų programos  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2018−2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-996 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1V-217 „Dėl 2018–2020 metų strateginių veiklos planų" pakeitimo" 

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 1V-217 „Dėl 2018−2020 metų strateginių veiklos planų" 

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2018‒2020 metų strateginis veiklos planas

2 lentelės. Programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai    

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-898 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo" 

 

      LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ  2017−2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-318 „Dėl 2017−2019 metų strateginių veiklos planų“  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-882 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-318 „Dėl 2017‒2019 metų strateginių veiklos planų" pakeitimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 1V-344 „Dėl Valstybės lūkesčių dėl valstybės įmonės „Regitra" veiklos 2018-–2021 metais nustatymo" 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017−2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1V-508 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1V-534 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 1V-566 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 1V-664  „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 1V-715 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo"  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1V-748 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1V-821 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-847 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-877 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo nr. 1V-262 „Dėl valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje numatytų 2017 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)" pakeitimo"  

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2016–2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 1V-940 „Dėl 2016–2018 metų strateginių veiklos planų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-266 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-940 „Dėl 2016–2018 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1V-821 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-940 „Dėl 2016–2018 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“    

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2016–2018 metų strateginis veiklos planas       

2 lentelės. Programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai   

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1V-126 „Dėl valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų 2016 metams kapitalo investicijų paskirstymo  pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2015–2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-1069 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-925 „Dėl 2015–2017 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-925 „Dėl 2015–2017 metų strateginių veiklos planų“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 1V-169 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-925 „Dėl 2015–2017 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2015–2017 metų strateginis veiklos planas      

2 lentelės. Programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 1V-421 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų  2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1V-514 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 1V-742 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-815 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 1V-862 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-987 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-1046 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1V-117 „Dėl valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2014–2016 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1V-964 „Dėl 2014–2016 metų strateginių veiklos planų“.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 1V-177 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1V-964 „Dėl 2014–2016 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 1V-611 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1V-964 „Dėl 2014–2016 metų strateginių veiklos planų “ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-924 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 1V-964 „Dėl 2014–2016 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2014–2016 metų strateginis veiklos planas

2 lentelės. Programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2013–2015 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 1V-322 „Dėl 2013–2015 metų strateginių veiklos planų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1V-963 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-322 „Dėl 2013–2015 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-1054 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1V-322 „Dėl 2013–2015 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2013–2015 metų strateginis veiklos planas.

2 lentelės. Programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2012–2014 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1V-905 „Dėl 2012–2014 metų strateginių veiklos planų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 1V-245 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-905 „Dėl 2012–2014 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-313 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-905 „Dėl 2012-2014 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 1V-673 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-905 „Dėl 2012−2014 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1V-831 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-905 „Dėl 2012−2014 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“:

1 lentelė. 2012−2014 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

2-os lentelės. Programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

3-os lentelės. Programų rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

4 lentelė. 2012 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

5 lentelė. 2012−2014-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai

6 lentelė. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimas per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2012−2014 metų strateginį veiklos planą 2012 metais

Efekto vertinimo kriterijai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1V-2 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-87 „Dėl valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytų 2012 metams kapitalo investicijų paskirstymą pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 1V-388 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-87 „Dėl valstybės investicijų 2012−2014 metų programoje numatytų 2012 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1V−540 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-87 „Dėl valstybės investicijų 2012−2014 metų programoje numatytų 2012 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1V-631 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-87 „Dėl valstybės investicijų 2012−2014 metų programoje numatytų 2012 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 1V-688 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-87 „Dėl valstybės investicijų 2012−2014 metų programoje numatytų 2012 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1V-697 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-87 „Dėl valstybės investicijų 2012−2014 metų programoje numatytų 2012 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 1V-752 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-87 „Dėl valstybės investicijų 2012−2014 metų programoje numatytų 2012 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 1V-865 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-87 „Dėl valstybės investicijų 2012−2014 metų programoje numatytų 2012 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 1V-894 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-87 „Dėl valstybės investicijų  2012− 2014 metų programoje numatytų 2012 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-917 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-87 „Dėl valstybės investicijų 2012−2014 metų programoje numatytų 2012 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2011–2013 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Vidaus reikalų ministerijos esminės veiklos kryptys 2011 metams 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 1V-166 „Dėl 2011–2013 metų strateginių veiklos planų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 1V-549 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1V-166 „Dėl 2011-2013 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 1V-815 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1V-166 „Dėl 2011-2013 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-961 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1V-166 „Dėl 2011-2013 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“

 

Valstybės investicijų 2011-2013 metų programoje numatytų 2011 metams kapitalo investicijų paskirstymas pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1V-465 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo  Nr. 1V-133 „Dėl valstybės investicijų 2011 - 2013 metų programoje numatytų 2011 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1V-635 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo  Nr. 1V-133 „Dėl valstybės investicijų 2011 - 2013 metų programoje numatytų 2011 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1V-760 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo  Nr. 1V-133 „Dėl valstybės investicijų 2011 - 2013 metų programoje numatytų 2011 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1V-843 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo  Nr. 1V-133 „Dėl valstybės investicijų 2011 - 2013 metų programoje numatytų 2011 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 1V-929 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo  Nr. 1V-133 „Dėl valstybės investicijų 2011 - 2013 metų programoje numatytų 2011 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 1V-795  „Dėl valstybės investicijų 2012 - 2014 metų programoje numatytų  kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“

Priedai 1 - 3  Valstybės investicijų 2012 - 2014 metų programoje numatomų 2012, 2013, 2014 metams  kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)

Priedas 4 Vidaus reikalų ministro valdymo sričių 2012 - 2014 m. investavimo prioritetai ir pagal juos numatomos skirti lėšos

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-912 „Dėl Lietuvos Respublikos  vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 1V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1V-53 „Dėl valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytų 2013 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1V-180 „Dėl Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 1V-210 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytų 2013 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytų 2013 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 1V-844 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytų 2013 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 1V-932 „Dėl valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatomų kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1V-1032 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje numatytų 2013 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus  (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-1052 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-40 „Dėl valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytų 2014 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir ivesticijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 1V-511 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-40 „Dėl valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytų 2014 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 1V-731 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-40 „Dėl valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytų 2014 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 1V-821 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-40 „Dėl valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytų 2014 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus   (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-900 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-40 „Dėl valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytų 2014 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių  valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų  projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo“

METŲ VEIKLOS PLANAI

  • 2020 metų veiklos planas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 1V-346 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo" 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 metų veiklos planas  

  • 2019 metų veiklos planai 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-370 „Dėl 2019 metų veiklos planų"

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 metų veiklos planas 

 

  • 2018 metų veiklos planai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1V-458 „Dėl 2018 metų veiklos planų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 metų veiklos planas 

  • 2017 metų veiklos planai

                 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1V-505 "Dėl 2017-ųjų metų veiklos planų" 

                 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 metų veiklos planas      

Veiklos ataskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-09