BDAR
gdpr

Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursas

NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS KONKURSAS

 

Vidaus reikalų ministerija skelbia konkursą geriausiems nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir bendruomenės iniciatyvai nustatyti ir jų rengėjams paskatinti.

Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2015–2017 metais, vykdytas (-a) (baigtas (-a) vykdyti arba tebevykdomas (-a)) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva, atitinkantys Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97, reikalavimus.

Teikiami projektai turi atitikti šias konkurso temas:

– „Bendruomeninė policijos veikla: bendruomenės ir policijos bendradarbiavimas, prevencinės iniciatyvos siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką“;

– „Saugios aplinkos švietimo įstaigose kūrimas“.

Teikiamas Konkursui projektas gali būti finansuotas bet kokių nacionalinių bei tarptautinių fondų ar programų, taip pat vykdytas iš vidinių institucijos, organizacijos išteklių. Projekto tikslai – nusikalstamas veikas ir pažeidimus skatinančių priežasčių, rizikos veiksnių šalinimas, konkrečių neigiamų, įstatymus pažeidžiančių reiškinių šalinimas, šviečiamoji-prevencinė bendruomenės veikla, viktimizacijos mažinimas (darbas su aukomis).

Konkursui projektus gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, taip pat bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

Teikiamos bendruomenės iniciatyvos neturi atitikti aukščiau nurodytų konkurso temų, tačiau turi prisidėti prie:

– nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;

– viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);

– bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

Konkursui iniciatyvas gali teikti visos juridinio asmens statusą turinčios registruotos ir veikiančios:

– bendruomeninės organizacijos;

– religinės bendruomenės ir bendrijos;

– sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

Konkurso nuostatai paskelbti Teisės aktų registre (https://www.e-tar.lt/) ir Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje:

(http://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Konkursas/VSMPD%20Konkurso%20nuostatai_TAR%20AR_2018-01-04(1).pdf).

To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas.

Paraiškos konkursui turi būti pristatytos vadovaujantis Konkurso nuostatų IV skyriuje nustatytais reikalavimais iki 2018 m. kovo 1 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentui (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ir iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ir iniciatyvos.

Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos bendruosius kriterijus:

1. projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti;

2. projektas turi būti įvertintas pačių projekto rengėjų ar nepriklausomų ekspertų ir turi būti pasiekti visi arba bent dauguma projekto tikslų;

3. projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę ar jos grupes;

4. projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams;

5. projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Iniciatyvas komisija vertins pagal šiuos kriterijus:

1. iniciatyva yra skirta nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti, viešajam saugumui užtikrinti ir (arba) bendruomenės sutelktumo ir gyventojų saugumo jausmui didinti;

2. bendruomenei iniciatyvos teikiama nauda, teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės saugumui;

3. iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis bendruomenėmis;

4. iniciatyvą galima pakartoti arba vykdyti kitose gyvenamosiose vietovėse;

5. iniciatyvos novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus paskirta premija (iki 2 000 EUR). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (iki 600 EUR) arba įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 8322.

2018 metų konkurso rezultatai
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Šiaulių rajonas kuria saugumo formulę“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio r. policijos komisariato projektas „Policijos lėlių teatras“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „M.I.T.- Mobilus info taškas“
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko r. policijos komisariato projektas „Viskas mūsų rankose, todėl jų nuleisti negalime“
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Dabar rėmėjas, netrukus pareigūnas“
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos m. policijos komisariato projektas „Aktyvi bendruomenė – kelias į saugesnę aplinką“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Jaunimas už gyvenimą be alkoholio ir tabako“
VšĮ „Auto moto group“ projektas „Vaikų ir jaunimo stovykla „Pažinkime vieni kitus“
Jonavos pradinės mokyklos projektas „Aš saugus ir užimtas“
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Visuomenės saugumo gerinimas“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Svajonių mokykla“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato projektas „Saugią bendruomenę kurkime kartu“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato projektas „Pasidalinkime knyga“
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Jaunojo policijos rėmėjo tęstinis rengimo kursas“
Utenos r. savivaldybės administracijos projektas „Priklausomybėms – ne“
Radviliškio raj. Šeduvos lopšelio-darželio projektas „Saugi aplinka - saugus vaikas“
Kupiškio prevencijos centro projektas „Stop smurtui mano aplinkoje“
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus r. PK 1ojo veiklos skyriaus projektas „STOP naujoms tragedijoms keliuose“
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro projektas „Gyvenk sveikai“
Kupiškio prevencijos centro projektas „Kambarys“
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugus kaimynas - saugus aš“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Gyvenk saugiai“
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato projektas „Už gyvenimą be smurto“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Kaunieti, susitikime prie vandens“
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato projektas „Šviesk ryškiai“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugi Kauno apskritis 2015-2016“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Saugi Utena 2017“
Ukmergės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektas „Saugiausia ir sveikiausia Ukmergės rajono seniūnija 2017“
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Aktyviausia saugios kaimynystės grupė 2015-2017 m.“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių r. policijos komisariato projektas „Mes kartu galime ginti, saugoti, padėti“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių r. policijos komisariato projektas „Kartu mes jėga“
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Buktos kaime“
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato projektas „Darbo su smurtą patyrusiais vaikais metodų tobulinimas per gerosios patirties sklaidą“
Gyventojų asociacijos „Dvarčioniškiai“ bendruomenės iniciatyva „Ilgametis Dvarčionių rajono viešojo saugumo stiprinimas“
542-oji daugiabučio namo savininkų bendrijos bendruomenės iniciatyva „Darom“ graffiti šalinimas“
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės iniciatyva „Į vienybę ir saugumą per bendrą darbą, kūrybą“
Slavikų seniūnijos bendruomenės centro bendruomenės iniciatyva „Eismo saugumas Slavikų seniūnijos bendruomenėje“
Kauno bendruomenės centro „Girsta“ bendruomenės iniciatyva „Rašinių konkursai“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05