>


Valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

 Eil. Nr.  Valstybės įmonės ūkinės-finansinės veiklos rezultatų
vertinimo rodiklio pavadinimas
  Rodiklio dydis  Valstybės įmonės vadovaujančiųjų
darbuotojų mėnesinės algos
kintamosios dalies dydis %
 
1.Pajamos viršija išlaidas iki 20
2.Pardavimų, teikiamų paslaugų apimties didėjimasteigiamas pokytisiki 10
3.Naujos veiklos darbų įgyvendinimas ar paslaugų rūšių diegimas iki 10
4.Grynojo pelningumo rodiklisnuo 5 % iki 8 %iki 15
  daugiau kaip 8 %iki 30
5.Finansų struktūros rodiklisnuo 60 % iki 40 %iki 15
  mažiau kaip 40 %iki 30

Atnaujinimo data: 2024-04-11