>

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANAVIMO DOKUMENTAI

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai – tai viena iš korupcijos prevencijos priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (7 straipsnis).

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai yra:

1) Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais,

2) Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais planas;

3) šakiniai korupcijos prevencijos veiksmų planai;

4) savivaldybių korupcijos prevencijos veiksmų planai;

5) savarankiškos įstaigos veiklos srities korupcijos prevencijos veiksmų planai;

6) viešojo sektoriaus subjekto korupcijos prevencijos veiksmų planai.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas

Veiksmų plano vykdymo ataskaitos (2022 m.,  2023 m.)

 

Vidaus reikalų ministerija pagal kompetenciją įgyvendino šias kovos su korupcija programas:

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programą ir jos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (2015–2019 metų planas, 2020–2022 metų planas).

Su programos (plano) vykdymo rezultatais galite susipažinti čia.

Priemonių plano vykdymo ataskaitos (2019 m., 2020 m., 2021 m.)

 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kovos su korupcija 2016–2018 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

Priemonių plano vykdymo ataskaitos (2016 m., 2017 m., 2018 m.)

Atnaujinimo data: 2024-03-19