Europos Sąjungos investicijos ir tarptautinės programos

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas yra ministerijos administracijos padalinys, kuris dalyvauja:

  • įgyvendinant ES fondų investicijų veiksmų programą, atliekant ministerijai teisės aktais pavestas tarpinės institucijos ir kitas funkcijas;
  • administruojant ES fondų lėšomis finansuotinų Lietuvos Respublikos vidaus saugumo srities programų įgyvendinimą, atliekant ministerijai teisės aktais pavestas atsakingos ir vadovaujančiosios institucijos ir kitas funkcijas;
  • administruojant ministerijai priskirtų bendradarbiavimo per sieną ir kitų tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo programų įgyvendinimą, atliekant ministerijai teisės aktais pavestas bendradarbiavimo per sieną programų vadovaujančiosios institucijos, bendrosios valdymo institucijos ir kitas funkcijas;
  • įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus, atliekant ministerijai teisės aktais pavestas programos partnerio ir kitas funkcijas.

ES fondų investicijų programa
Vidaus saugumo fondo programa
Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto
   sienų valdymo fondą, programa
 Interreg VI-A Lietuvos-Lenkijos programa
  Interreg VI-A Latvijos – Lietuvos programa
   Interreg VI-A Pietų Baltijos programa
URBACT IV programa
   Interreg Baltijos jūros regiono tarptautinio bendradarbiavimo programa
   Interreg Europe programa
   INTERACT IV programa

Atnaujinimo data: 2023-09-20