Organizacinės kultūros naudotojo vadovas įstaigoms

Vidaus reikalų ministerija kartu su Viešojo valdymo agentūra valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms parengė Organizacinės kultūros naudotojo vadovą. Tikimės, kad šis vadovas padės įstaigoms efektyviau dirbti su žmonėmis, didinti darbuotojų motyvaciją ir vystyti organizacinę kultūrą įstaigoje.

 

Kartu su Organizacinės kultūros naudotojo vadovu yra parengti pavyzdiniai atskiri organizacinės kultūros teisės aktų (aprašų) projektai, kuriais įstaigos gali naudotis (prireikus ir pasitikslinti pagal savo poreikius).

 

Organizacinės kultūros naudotojo vadovas sukurtas įgyvendinus ES lėšomis finansuojamą projektą Nr. Nr. 10.1.5-ESFA-V-923-01-0007 „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje“.

Atnaujinimo data: 2023-10-05