LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI PAVESTŲ VALDYMO SRIČIŲ 2024–2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2024–2026 metų strateginis veiklos planas 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1V-209 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1V-2 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų 2024 metų veiklos planų“ pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1V-2 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų 2024 metų veiklos planų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1V-189  „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-837 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“  

 

Įsakymas „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KURUOJAMOMS VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI SKIRIAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS 2024 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS PASKIRSTYMO“

Atnaujinimo data: 2024-03-14